KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Kontaktai
Istorija
Atributika, misija, vizija
Gimnazijos direktorius
Valdymo struktūra
Savivaldos struktūra
Partneriai
Atributika, misija, vizija

                                                                  Šviesiosios gimnazijos giesmė

Muzikos aranžuotė: Sigitos Aukštiejūtės – Morkūnienės, 

Tekstas: Daivos Petkevičiūtės

Mielas jaunime, viltie laisvosios Tėvynės,
Leiskis tu vedamas meilės šventos, begalinės,
Į ateitį ženk,
Išminties pasisemk
Iš žemės gimtosios šaltinio.

Ateitį rinkis ir savo svajonę apginki,
Skrydžiui aukščiausiam tvirtus sparnus išauginki,
Eik su džiaugsmu
Pasirinktuoju keliu
Savo kilnaus pašaukimo.

Džiūgauk, jaunime, ir platų pasaulį pažinki,
Sodą jaunystės vilčių ir žinių pasodinki,
Gėrį dalink
Ir širdimi apkabink
Brolį ir sesę gimtinėj.


MISIJA

 
  Prasmės, atradimų ir pažangos siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi, kurianti aplinką moderniam,
patyriminiam, integraliam ugdymui(si).

VIZIJA    

   Gimnazija tikslingai kuria aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi: teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo kiekvieno mokinio savarankiškumą, pilietiškumą, aukštą kultūrą, skatina lyderystę, sėkmės siekį ir kūrybišką veiklą besikeičiančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

  „Nonscholaesed vitae discimus" („Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, Seneka).

VERTYBĖS

  Bendrystė -
esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

  Pagarba
-
priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

  Profesionalumas - atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija.

 
Atvirumas kaitai - naujovių priėmimas, išlaikant tradicijas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

  Lyderystė -
inicijuojame, dalinamės atsakomybe, bandome.

 Gimnazistų daina

Tekstas:  Vytauto Barausko
Muzikos oranžuotė:  Algio Bražinsko,

 

ANKSTYVOJO VYTURIO GIESMĖ

Rugsėjo spalvom išdabinta,
Gėlių auskarais papuošta,
Šviesiausių svajonių žibintą
Mums uždega meilė šventa.
  
 Pried: Vaikystės vyturio giesmė,
             Jaunystės šaltinio versmė,
             Mieloji mokykla –
             Gėrio ir grožio sala.
  
Nutolsta prabėgantys metai,
Lyg jūroje burė balta,
O jų duburiuotais verpetais
Palydi mums meilė šventa.
    
Pried.

Nevėžio dainom apdainuota,
Kėdainių vardu papuošta,
Per giedrą, per lietų, per gruodą
Vis šaukia mus meilė šventa.

 Pried.
 

Atsisiųsti:  Gimnazijos daina 

 

 


PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis