KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Biblioteka

Bibliotekoje dirba

Bibliotekininkė Rima Burbaitė, E-paštas: r.burbaite@sviesioji.lt

Bibliotekininkė Judita Kišonaitė, E-paštas: j.kisonaite@sviesioji.lt

Prašome apsilankyti bibliotekos žiniatinklyje "Šviesi palėpė" http://sviesipalepe.blogspot.com/  


Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais - 7.45–16.30 val.

Penktadieniais - 7.45–15.45 val. (pieššventinėmis dienomis - 1 val. dirbame trumpiau)

Paskutinis mėnesio penktadienis – SANITARINĖ DIENA; SKAITYTOJAI NEAPTARNAUJAMI.


 Akcija „Tapk knygnešiu!”

      Baigėsi valstybinių švenčių simboliškai įrėmintas Lietuvių kalbos mėnuo, kurio metu lituanistiniai renginiai priminė gimtosios kalbos grožį ir svarbą. Šiek tiek ilgiau – iki kovo 16-osios –  truko ir antrus metus rengiama akcija „Tapk knygnešiu!”, iš naujo suaktualinanti knygnešystės idėją. Dabar lietuviška spauda ne tik prieinama kiekvienam, – leidyklų gausa ir knygų mugės populiarumas tiesiog stulbina. Tad kokią prasmę knygnešio maišelis turi šiomis dienomis? Gimnazijos bibliotekos sumanytos akcijos tikslas – ne tik paįvairinti fondą naujais leidiniais, nors skaitytojams tai visada aktualu. Ne mažiau svarbu, kad knygnešystė skatina bendruomenės narių socialinį jautrumą ir dosnumą; manytume, kad lavina ir skonį, ragina atidžiau pasižvalgyti po lentynas knygynuose – juk rinkdami dovanas turėtume vadovautis svarbiu kriterijumi: ar tokia knyga džiaugtumėmės patys, arją su malonumu skaitytume, ar suprantame ją esant vertingą, nors ir ne mūsų skonio.

    Labai dėkojame visiems, tapusiems knygnešiais, o ypač tiems, kurie atsiliepė į akciją neatsainiai ir dosniai. Akcijos metu biblioteka praturtėjo 39 knygomis už 254,39 Eur, žemiau skelbiame jų sąrašą ir kviečiame skaityti.

    Kai kas ir nemaloniai nustebino, tad reikalinga nedidelė etikos pamokėlė: nedovanokite morališkai pasenusių, sudriskusių ir nešvarių knygų, juolab knygų su autografais (turime omeny ne tik šią akciją...) 

 Dovanotojas 

Dovanotos knygos

1a

1. Arkatagas / WilliamHolgate. - Klaipėda, 2001. - 142, [1] p., [8] iliustr. lap. -  (Kelionių horizontai)
2. Dabarties akimirka / GuillaumeMusso. - Vilnius, [2016]. - 287, [1] p
3. Lyg viskas būtų paskutinį kart / WilhelmvonSternburg. - Vilnius, 2003. - 342, [1] p., [8] iliustr. lap

1b

Madagaskaras / Marius Ivaškevičius. - 2-oji laida. - Vilnius, 2012. - 116, [3] p
(3 egz.)

1c

Laura ir Septynių mėnulių antspaudas / PeterFreund. - Vilnius, [2004]. - 494, [1] p

1d

Skersgatvis dviem / Laima Lavaste. - Vilnius, 2007. - 234, [4] p

2a

1. Du lagaminai sniego / Kęstutis Navakas. - Vilnius, 2009. - 205, [2] p
2. Moters šviesa / RomainGary. - Vilnius, [2009]. - 116, [1] p. -  ("Baltų lankų" rinktinė proza)
3. Tolima erdvė / Jaroslavas Melnikas. - Vilnius, 2008. - 262, [2] p

2b

1. Geografas gaublį pragėrė / AleksejIvanov. - Vilnius, 2008. - 406, [1] p
2. Trump: mąstyk kaip milijardierius / Donald J. Trump su MeredithMcIver. - Vilnius, 2007. - 292, [9] p., [16] iliustr. lap

2c

1. Aliaskos beieškant / JohnGreen. - Vilnius, 2010. - 300, [2] p. -  (Beveik suaugę)
2. Gražus ir šaltas veidas / Mary HigginsClark. - Vilnius, 2010. - 323, [3] p
3. Numylėtieji kaulai / AliceSebold. - Vilnius, 2004. - 328, [1] p
4. Tūkstantis saulių skaisčių / KhaledHosseini. - Kaunas, 2010. - 382, [2] p

3a

Gyvulių ūkis; 1984-ieji / Džordžas Orvelas. - Vilnius, 1991. - 331, [2] p.

3c

Lyrika / Maironis. - Vilnius, 1988. - 317, [1] p.

3d

1. Mozgoimenije / Mark Solonin. - ištaisyt. ir papild. leid. - Vilnius, 2011. - 240p
2. Pokalbiai nesilaikant protokolo / Valdas Adamkus. - Vilnius, [2016]. - 279, [1] p
3. Tamsioji teisingumo pusė / [autorius ir sudarytojas Jaroslavas Banevičius]. - Kaunas, 2000.
- 213, [2] p

4.Trečiojo Reicho viduje / AlbertSpeer. - Kaunas, [2013]. - 699, [1] p

4a

1. Knyga apie San Mikelę / AxelMunthe. - Vilnius, 2015. - 436, [3] p. -  ("Pegaso" kolekcija)
2. Kolekcionierius / JohnFowles. - Vilnius, 2015. - 332, [2] p. -  ("Pegaso" kolekcija)
3. Pasaulis pagal Garpą / JohnIrving. - Vilnius, 2016. - 596, [2] p. -  („Pegaso“ kolekcija)

4b

1. Laura ir Aventeros paslaptis / PeterFreund. - Vilnius, 2003. - 455, [1] p
2. Mergaitė, kuri žinojo / Sandra Glover. - Vilnius, 2007. - 125, [2] p
3. Širdis / Edmondo DeAmicis. - Vilnius, 2011. - 412, [2] p. -  (10+)
4. Tyla pilna tavęs / Irena Smilgaitė. - Vilnius, 2004. - 143, [1] p

4d

Kelionė į Tindarį / AndreaCamilleri. - Vilnius, 2011. - 294, [1] p. -  (Kriminalinis romanas)

R. Burbaitė

J. Kišonaitė

1. Achilo mirtis / BorisAkunin. - Vilnius, 2012. - 286, [1] p
2. Azazelis / BorisAkunin. - Vilnius, 2013. - 223, [1] p
3. Duok man sapnų, kad gyvenčiau / GunnarEkelöf. - Vilnius, 2009. - 94, [1] p
4. Gervuogių skynimas / Miriam Van Hee. - Vilnius, 2004. - 53, [2] p. -  (Aidai. Poezija)
5. Iš pajuodusio meilės sidabro / Juozas Mečkauskas-Meškela. - Vilnius, [2008]. - 173, [1] p
6. Javos rožė / JosephKessel. - Vilnius, [2005]. - 195, [2] p
7. Stebukladarių slėnis / KamalasAbdulla. - Vilnius, [2013]. - 171, [1] p

Atsiprašome, neatrenkame, iš kieno maišelio iškrito...

Pasaulis pagal Garpą / JohnIrving. - Vilnius, 2016. - 596, [2] p. -  („Pegaso“ kolekcija)


Apie biblioteką

1625 m. Kėdainiuose kunigaikščio Kristupo Radvilos įkurta reformatų mokykla, vėliau tapusi Šviesiąja gimnazija. Jos istorija neatsiejama nuo lietuviškos spaudos istorijos.  Dabartinės Šviesiosios gimnazijos patalpose, kunigaikščio Jonušo Radvilos pakviestas spaustuvininkas  J. G. Retas įkūrė spaustuvę. Svarbiausias jos leidinys - Kėdainių burmistro Stepono Jaugelio-Telegos kartu su bendraautoriais Samueliu Minvydu, Samueliu Tamošausku ir Jonu Božimovskiu (vyresniuoju) 1653 m. išleista „Knyga nobažnystės krikščioniškos”, kurią sudaro keturios savarankiškos dalys: katekizmas, maldynas, evangelija ir psalmynas. Tai vienas svarbiausių XVII amžiaus lituanistinės spaudos paminklų.

Turėdamos laimę dirbti istorinėse patalpose, jaučiame pareigą bendruomenei būti tradicijas gerbiančiu ir inovatyviu kultūros židiniu.

Šiuo metu bibliotekos vadovėlių fonde yra 12 000 egz., spaudinių – 9000 egz. Bibliotekoje nuolat ieškoma būdų, kaip papildyti fondą: dalyvaujame akcijoje „Knygų Kalėdos“, skaitykloje veikia knygų mainų skyrelis, kuriame skaitytojai gali laisvai keistis perskaitytomis knygomis. Biblioteka 2011metais dalyvavo projekte "Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)", kurio dėka papildė savo periodinių leidinių fondą 8 pavadinimų kultūros žurnalais. Atsileipdamos į gimnazijos kultūrinius poreikius, šiais metais leidyklos  ir privatūs rėmėjai dovanoja trijų žurnalų prenumeratą („Literatūra ir menas“, „Naujasis židinys – Aidai“,  „Aviacijos pasaulis“).

Bibliotekos metinis 2016 m. veiklos planas. Atsisiųsti...

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 

         Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.  

         Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams. 

         Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas. 

         Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos. 

         Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida. 

         Konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir paieškos būdus. 

         Veikia periodikos skaitykla, kurioje kaupiama ir Mokinių karjeros centro informacija;  veikia knygų mainų skyrelis. 

         Teikiamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos.

                     Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa, sukurtas elektroninis bibliotekos spaudinių katalogas. Numatoma įdiegti automatizuotą skaitytojų aptarnavimo sistemą.

         Skaitytojams įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. 

         Veikia pedagoginė – metodinė skaitykla, kurioje kaupiamas ir mokinių projektinių darbų fondas (nuo 2001 m.). 2014 metų Dotnuvos pagrindinės mokyklos dovanotų knygų
sąrašas...

2013 metų akcijos "Knygų Kalėdos" dovanotų knygų
sąrašas...

2012 metų akcijos "Knygų Kalėdos" dovanotų knygų  s
ąrašas...gggggggg  Gimnazijos  biblioteka dalyvauja projekte "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas". Projekto trukmė: 2009-2013 metai.

Projekto tikslas
– modernizuoti mokyklų bibliotekas siekiant pagerinti
mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes
mokymo ir mokymosi sąlygas.

 
http://vadoveliai.emokykla.lt/
    

Kygynai, kuriuose galima įsigyti mokslinę ir grožinę literatūrą
http://www.pegasas.lt/

http://www.knyguklubas.lt/