KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
April, 2017
May, 2017
June, 2017
August, 2017
September, 2017
October, 2017
November, 2017
December, 2017
January, 2018
February, 2018
March, 2018
April, 2018
May, 2018
June, 2018
July, 2018
August, 2018
September, 2018
October, 2018
November, 2018
December, 2018
January, 2019
February, 2019
March, 2019
April, 2019
May, 2019
June, 2019
2018 03 09

KLASIŲ PALINKĖJIMAI LIETUVAI VALSTYBINGUMO 100-MEČIO PROGA

 

1a klasės mokiniai linki Lietuvai:

 

Laisvės

Iniciatyvos

Energingumo

Tautiškumo

Unikalumo

Vienybės

Atkaklumo

Išminties 

Mūsų didingai laisvei jau 100 metų! Norime įprasminti ilgą ir sunkią tautos kovą už mūsų žemę, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys, už mūsų Tėvynę, kurios reikšmės apsakyti širdis žodžiais negali, už mūsų šviesią ateitį, kurioje givens ateities kartos... Linkime Lietuvai dvasios stiprybės, nenutraukiamo vieningumo ryšio ir kritiško mąstymo, be kurio tauta tiesiog išnyktų. 

1b klasės mokiniai 

Lietuva – tai mes. Linkime Lietuvai vienybės, tautai supratingumo ir stiprybės. Tikime laisve.

 1c klasės mokiniai

1d klasės mokinai Lietuvai linki:
Būti vieninga
Ilgai gyvuoti
Išlikti laisva
Kovoti už savo ateitį
Stiprybės jos piliečiams
Daugiau patriotiškumo
Dar daug iškovotų pergalių
Išlikti rojaus kampeliu
Stiprėti ir augti
Ekonominės stiprybės

Lietuva,
Linkim Tau išlikti amžinai nepriklausoma, būti gražia ir visad žaliuoti.

MYLĖKIME TĖVYNĘ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, KAD JI TAPTŲ TOKIA, KOKIOS NORIME.                                

2a klasės mokiniai

Linkime, kad Lietuva toliau augtų, žydėtų ir tobulėtų, augintų dorus, patriotiškus piliečius. Linkime, kad Lietuva išsaugotų savo šalies papročius ir tradicijas, perimtas iš protėvių, puoselėtų svarbiausias vertybes ir perduotų jas ateinančioms kartoms. Linkime, kad Lietuva toliau džiaugtųsi savo nepriklausomybe ir didžiuotųsi savo tautos istorija, Svarbiausia, kad Lietuva išliktų visų širdyse ir būtų ta šalis, kurioje mums, lietuviams, gera gyventi!

2b klasės mokiniai

Brangi Tėvyne, linkime Tau dar po 100 metų būti laisvai, saugiai, laimingai, kad Tavo tautiečiai visada kalbėtų gimtąja kalba. Būkime visi vieningi ir stiprūs, kaip ąžuolai.

2d klasės mokiniai

    „Kokia nuostabi, Lietuva, esi.“

    Aprašyta iškiliausiais žodžiais, apdainuota gražiausiomis dainomis, Tu mus saugai, globoji ir glaudi po savuoju sparnu, kaip Mama. Gimtine, Tu teiki mums laisvę, nesuvaržytą lietuvišką žodį. Savo miškingu kraštovaizdžiu ramini ir įkvepi svajones, jūros bangų o šimu sūpuoji ant savųjų rankų, o Tavo, Lietuva, gaivalingas pušų dvelksmas atminty visuomet gyvas išliks. Brangi Šalie, nors Tu ir nedidelė, ir savo plotu pasigirt negali, bet esi didi mūsų, Tavo vaikų, širdyse.

     Lietuva, o, kad galėtume pasisemti iš Tavęs stiprybės... Per tuos šimtą metų išgyvenai karą, buvai okupuota ir vienos, ir kitos pusės, ištrinta iš Europos žemėlapio. Bet Tavo žmonės, Tėvyne, nepasidavė. Mūsų seneliai išgyveno baisią tremtį, kruvinais kūnais kovėsi ir vienijosi prieš bendrą priešą, kovojo dėl TAVO LAISVĖS. Tavo vaikai tapo partizanais, Tavo vaikai narsiai stovėjo prieš tankus beginkliai, Tavo vaikai, Lietuva, iškovojo taip ilgai siektą NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

    Ir pagaliau, Tėvyne, galėjome Tau savo darbais padėkoti už Tavo prieglobstį, už suteiktas pačias stipriausias vertybes: meilę, viltį, drąsą ir nepalaužiamą valią. Lietuva, nuoširdžiausiai sveikiname Tave su 100 metų Nepriklausomybės, su Tavuoju gimtadieniu. Per amžių amžius gyvuok ir gink savo žmones, Tėvyne! O mes mylėsim ir gerbsim Tave visados. 

3a klasės mokiniai

 Lietuva - valstybė, kuri savo plotu ir gyventojų skaičiumi neišsiskiria iš kitų, tačiau per savo gyvavimo laikotarpį yra išgyvenusi labai daug pakilimų ir nuosmukių. Tai valstybė su turtinga praeitimi, kuria turėtų didžiuotis kiekvienas iš mūsų. Lietuvių drąsa ir kraujas, pralietas dėl Tėvynės, sustiprino mūsų valstybę, ir šiandien galime džiaugtis mūsų laisvos valstybės šimtmečiu. Sveikiname Tave, Lietuva, su jubiliejumi! Tegul Tavo danguje esančios saulės niekada netemdo debesys ir žemę raižančios upės nepraranda savo sraunumo. Tegul visame pasaulyje gyvenantys lietuviai nepamiršta savo šaknų ir brangina Tave. Laisvė ir Tėvynės meilė tegyvena mūsų širdyse!

Lietuva, per amžius būk laisva!

3b klasės mokiniai

Linkime, kad Lietuvoje atsirastų daugiau žmonių, kurie garsintų Lietuvos vardą. Linkime, kad žmonės rūpintųsi Lietuva, būtų vieningi, kurtų gerą ir pilnavertį gyvenimą ir žengtų šviesios ateities link.

3d klasės mokiniai

Lietuva, linkime Tau paprastų dalykų - tolerancijos, vienybės, dvasios stiprybės ir vilties. Nepaisant visų sunkumų, linkime išlikti laisvai ir nepriklausomai, linkime nepalūžti ir eiti tik į priekį, išsaugoti didelę tautos širdį. Labiausiai linkime ir tikimės, kad visi Tavo vaikai grįžtų į Tėvynę.     

  4a klasės mokinai


4b klasės mokiniai

 

<< [[Modules/Blogger/PubComment_:_backToHome]] Add New Comment
0 items total
Add New Comment
Name*
Subject*
Comment*
Please type the confirmation code you see on the image*
Reload image

PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis