KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
April, 2017
May, 2017
June, 2017
August, 2017
September, 2017
October, 2017
November, 2017
December, 2017
January, 2018
February, 2018
March, 2018
April, 2018
May, 2018
June, 2018
July, 2018
August, 2018
September, 2018
October, 2018
November, 2018
December, 2018
January, 2019
February, 2019
March, 2019
April, 2019
May, 2019
June, 2019
Pagrindinis
RSS
2018 03 30
2018.03.30 11:22:03 AM
2018 03 29
2018.03.29 1:53:26 PMTradiciškai 2018 m. kovo 19-23 dienomis Kėdainių šviesioje gimnazijoje vyko „Savaitė be patyčių“. Kiekvieną dieną gimnazijos bendruomenė skirtingais būdais mokėsi tolerancijos ir draugiškumo. Pirmadienį dar prie durų gimnazistai buvo apdovanoti geromis emocijomis ir linksmomis užduotimis. Kitą dieną pertraukų metu mokiniai dalyvavo akcijoje „Tavo mintys tinkle“. Tinklas buvo papuoštas spalvingais voriukais, kurie, tikimės, pasidabinę palinkėjimais, norais bei svajonėmis atneš dar daugiau laimės ir džiuginančių akimirkų. Savaitės viduryje gimnazistai išdrįso ir pasipuošė skirtingomis kojinėmis, kai kurie net batais. Todėl trečiadienis gimnazijoje buvo labai šiltas ir žaismingas. Visą savaitę mokiniai ieškojo užuominų, o ketvirtadienį vykusiame protmūšyje  „Savaitė be patyčių. Kas tai?“ galėjo panaudoti įgytas žinias. Džiugu, jog nugalėjo draugystė. Savaitės pabaigoje gimnazistai stebino vieni kitus bei prisiminė geras emocijas suteikusias akimirkas.

Linkime gimnazistams dar daugiau šypsotis ir išlikti tolerantiškiems


2018 03 28
2018.03.28 10:55:03 AM


2018-03-26 Kėdainių sporto centre vyko Kėdainių rajono mokinių mokyklų žaidynių mergaičių krepšinio varžybos. Gimnazijos mergaičių komanda iškovojo III vietą. Komandos narės:

Brazinskaitė Emilija 1c,

Abramavičiūtė Mantilė 1c,

Mažeikaitė Eva 1c,

Dmukauskaitė Brigita 1d,

Vancevičiūtė Fausta 1d,

Pabrinkytė Sintija 1d. 

Sveikiname krepšininkes ir jų mokytoją Stanislavą Džiugelienę.

2018 03 28
2018.03.28 8:58:23 AM
Labai didžiuojamės 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų rajono olimpiados prizininkais:


                                                          I vieta KAROLINA JUKNAITĖ 4a kl. (ruošė mokytojas T.Samalius)
                                                          II vieta MARTYNAS AMALEVIČIUS 1d kl. (ruošė mokytoja R.Jėckienė)
                                                          III vieta ROKAS PILUCKIS 1a kl. (ruošė mokytoja R.Jėckienė)

Padėka Augustui-Žygimantui Jėckai 1a kl. (ruošė mokytojas T. Samalius)
Padėka Gvidui Razevičiui 3a kl. (ruošė mokytoja R.Jėckienė)
Padėka Monikai Maliaukaitei 4a kl. 
(ruošė mokytojas T. Samalius)

SVEIKINAME!

2018 03 27
2018.03.27 8:34:19 AM

 

    Ar esate matę DNR? O dalyvavę pipetavimo varžybose? Darę tikrą mokslinį eksperimentą? Mes, Kėdainių šviesiosios gimnazijos gimnazistai, šias veiklas išbandėme kovo 20 d.  vykusių „Mobiliosios bioklasės“ užsiėmimų metu. Ši Vilniaus universiteto ir bendrovės „Thermo Fisher Scientific“ globojama mobilioji laboratorija lanko Lietuvos mokyklas, stengdamasi jaunus žmones sudominti mokslu. „Mobiliosios bioklasės“ užsiėmimų metu turėjome galimybę pabendrauti su bioklasiokais – Vilniaus universiteto studentais, padėjusiais atlikti eksperimentus, taip pat išgirdome atsakymus į visus iškilusius klausimus apie studijas ir mokslininko profesiją. Užsiėmimai paliko didelį įspūdį, nes galėjome pasijausti tikrais tyrėjais ir pajusti atradimo džiaugsmą.

Lolita Činikaitė ir Goda Ivaškevičiūtė 2a klasė

 

2018 03 12
2018.03.12 4:05:37 PM


   Š. m. kovo 8 dieną 1 c klasės mokinė Gabija Matkutė ir 3 a klasės mokinė Saulė Balsytė dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos rengtoje respublikinėje konferencijoje „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ ir skaitė kūrybinį pranešimą „Laiškų nuotrupos Gyčio Norvilo poezijos rinkinio „Grimzdimas“ eilėraščių žmogui.“

                Mokinėms pranešimą parengti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Dalia Pabarčienė

 

2018 03 12
2018.03.12 1:55:56 PM
2018 03 09
2018.03.09 12:03:27 PM

KLASIŲ PALINKĖJIMAI LIETUVAI VALSTYBINGUMO 100-MEČIO PROGA

 

1a klasės mokiniai linki Lietuvai:

 

Laisvės

Iniciatyvos

Energingumo

Tautiškumo

Unikalumo

Vienybės

Atkaklumo

Išminties 

Mūsų didingai laisvei jau 100 metų! Norime įprasminti ilgą ir sunkią tautos kovą už mūsų žemę, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys, už mūsų Tėvynę, kurios reikšmės apsakyti širdis žodžiais negali, už mūsų šviesią ateitį, kurioje givens ateities kartos... Linkime Lietuvai dvasios stiprybės, nenutraukiamo vieningumo ryšio ir kritiško mąstymo, be kurio tauta tiesiog išnyktų. 

1b klasės mokiniai 

Lietuva – tai mes. Linkime Lietuvai vienybės, tautai supratingumo ir stiprybės. Tikime laisve.

 1c klasės mokiniai

1d klasės mokinai Lietuvai linki:
Būti vieninga
Ilgai gyvuoti
Išlikti laisva
Kovoti už savo ateitį
Stiprybės jos piliečiams
Daugiau patriotiškumo
Dar daug iškovotų pergalių
Išlikti rojaus kampeliu
Stiprėti ir augti
Ekonominės stiprybės

Lietuva,
Linkim Tau išlikti amžinai nepriklausoma, būti gražia ir visad žaliuoti.

MYLĖKIME TĖVYNĘ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, KAD JI TAPTŲ TOKIA, KOKIOS NORIME.                                

2a klasės mokiniai

Linkime, kad Lietuva toliau augtų, žydėtų ir tobulėtų, augintų dorus, patriotiškus piliečius. Linkime, kad Lietuva išsaugotų savo šalies papročius ir tradicijas, perimtas iš protėvių, puoselėtų svarbiausias vertybes ir perduotų jas ateinančioms kartoms. Linkime, kad Lietuva toliau džiaugtųsi savo nepriklausomybe ir didžiuotųsi savo tautos istorija, Svarbiausia, kad Lietuva išliktų visų širdyse ir būtų ta šalis, kurioje mums, lietuviams, gera gyventi!

2b klasės mokiniai

Brangi Tėvyne, linkime Tau dar po 100 metų būti laisvai, saugiai, laimingai, kad Tavo tautiečiai visada kalbėtų gimtąja kalba. Būkime visi vieningi ir stiprūs, kaip ąžuolai.

2d klasės mokiniai

    „Kokia nuostabi, Lietuva, esi.“

    Aprašyta iškiliausiais žodžiais, apdainuota gražiausiomis dainomis, Tu mus saugai, globoji ir glaudi po savuoju sparnu, kaip Mama. Gimtine, Tu teiki mums laisvę, nesuvaržytą lietuvišką žodį. Savo miškingu kraštovaizdžiu ramini ir įkvepi svajones, jūros bangų o šimu sūpuoji ant savųjų rankų, o Tavo, Lietuva, gaivalingas pušų dvelksmas atminty visuomet gyvas išliks. Brangi Šalie, nors Tu ir nedidelė, ir savo plotu pasigirt negali, bet esi didi mūsų, Tavo vaikų, širdyse.

     Lietuva, o, kad galėtume pasisemti iš Tavęs stiprybės... Per tuos šimtą metų išgyvenai karą, buvai okupuota ir vienos, ir kitos pusės, ištrinta iš Europos žemėlapio. Bet Tavo žmonės, Tėvyne, nepasidavė. Mūsų seneliai išgyveno baisią tremtį, kruvinais kūnais kovėsi ir vienijosi prieš bendrą priešą, kovojo dėl TAVO LAISVĖS. Tavo vaikai tapo partizanais, Tavo vaikai narsiai stovėjo prieš tankus beginkliai, Tavo vaikai, Lietuva, iškovojo taip ilgai siektą NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

    Ir pagaliau, Tėvyne, galėjome Tau savo darbais padėkoti už Tavo prieglobstį, už suteiktas pačias stipriausias vertybes: meilę, viltį, drąsą ir nepalaužiamą valią. Lietuva, nuoširdžiausiai sveikiname Tave su 100 metų Nepriklausomybės, su Tavuoju gimtadieniu. Per amžių amžius gyvuok ir gink savo žmones, Tėvyne! O mes mylėsim ir gerbsim Tave visados. 

3a klasės mokiniai

 Lietuva - valstybė, kuri savo plotu ir gyventojų skaičiumi neišsiskiria iš kitų, tačiau per savo gyvavimo laikotarpį yra išgyvenusi labai daug pakilimų ir nuosmukių. Tai valstybė su turtinga praeitimi, kuria turėtų didžiuotis kiekvienas iš mūsų. Lietuvių drąsa ir kraujas, pralietas dėl Tėvynės, sustiprino mūsų valstybę, ir šiandien galime džiaugtis mūsų laisvos valstybės šimtmečiu. Sveikiname Tave, Lietuva, su jubiliejumi! Tegul Tavo danguje esančios saulės niekada netemdo debesys ir žemę raižančios upės nepraranda savo sraunumo. Tegul visame pasaulyje gyvenantys lietuviai nepamiršta savo šaknų ir brangina Tave. Laisvė ir Tėvynės meilė tegyvena mūsų širdyse!

Lietuva, per amžius būk laisva!

3b klasės mokiniai

Linkime, kad Lietuvoje atsirastų daugiau žmonių, kurie garsintų Lietuvos vardą. Linkime, kad žmonės rūpintųsi Lietuva, būtų vieningi, kurtų gerą ir pilnavertį gyvenimą ir žengtų šviesios ateities link.

3d klasės mokiniai

Lietuva, linkime Tau paprastų dalykų - tolerancijos, vienybės, dvasios stiprybės ir vilties. Nepaisant visų sunkumų, linkime išlikti laisvai ir nepriklausomai, linkime nepalūžti ir eiti tik į priekį, išsaugoti didelę tautos širdį. Labiausiai linkime ir tikimės, kad visi Tavo vaikai grįžtų į Tėvynę.     

  4a klasės mokinai


4b klasės mokiniai

 

2018 03 09
2018.03.09 8:34:07 AM


Sveikiname Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapo I-os vietos laimėtoją IGNĄ GRIKŠĄ!!!

Dėkojame jį ruošusiam mokytojui TOMUI BIČIŪNUI!!!

2018 03 06
2018.03.07 3:36:14 PM


2018-03-07  įvyko Kėdainių rajono mokyklų žaidynių smiginio varžybos.

Mergaičių komanda: Eitvilė Mickevičiūtė ir Gedmantė Mickevičiūtė 3b, laimėjo I vietą.

Berniukų komanda: Osvaldas Mažeika ir Linas Stačiokas 1b, laimėjo I vietą.

Mergaičių ir berniukų komandos  iškovojo  teisę  dalyvauti respublikinėse varžybose, kurios vyks Kaišiadorių raj. Žiežmarių gimnazijoje.

ŠAUNUOLIAI !!!

LINKIME SĖKMĖS TOLESNIUOSE STARTUOSE 2018 03 06
2018.03.06 9:42:22 AM

Sveikiname Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo prizininkes:

GABIJĄ MATKUTĘ (1c kl.) II vieta; 

DEIMANTĘ MATAITYTĘ (1d kl.) II vieta; 

MONIKĄ MALIAUKAITĘ (4a kl.) II vieta.

Už pasirengimą olimpiadai dėkojame mokytojai JOLANTAI ADUKAUSKIENEI!!!!

2018 03 05
2018.03.05 2:01:04 PM


Sveikiname VILTĘ ŠLIKAITĘ ir LAURYNĄ ABRAITYTĘ patekus į etikos konkurso "Moralinės dilemos II turą. Dėkojame jas ruošusiai mokytojai ELONAI RIMDEIKIENEI!!!

2018 03 02
2018.03.02 11:08:28 AM

 
2018-03-02  vyko Kėdainių rajono mokyklų žaidynių badmintono varžybos.

Šviesiosios gimnazijos sportininkai asmeninėse varžybose iškovojo prizines vietas:

I vietą  Neringa Geišaitė 4b, III vietą – Gintarė Geišaitė 4b, I vietą  Valdas Kupčinskas 2a

Mergaičių komandinėje įskaitoje  iškovojo I vietą  ir teisė dalyvauti respublikinėse varžybose:

Neringa Geišaitė  4b, Gintarė Geišaitė  4b, Urtė Valaitytė  2a

Vaikinų komandinėje įskaitoje,  po įtemptų  dvejetų varžybų užėmė II vietą:

Valdas Kupčinskas  2a, Vytas Šuika  3a, Rolandas Lipnevičius  4a

2018 03 02
2018.03.02 9:33:19 AM


Sveikiname nacionalinio „Makaronų tiltų 2018“ čempionato I etapo nugalėtojus, VGTU klasės mokinių „Tiltų griovėjų“ komandą:

Gabrielę Žilevičiūtę, 2d kl.

Ernestą Rusilą, 2b kl.

Gerdą Svetikaitę, 2b kl.

Roką Stanionį, 2b kl.

Jų sukonstruotas makaronų tiltas svėrė 237 gramus ir išlaikė 2 kilogramų apkrovą. Komanda iškovojo teisę dalyvauti čempionato finale Vilniaus Gedimino technikos universitete.

14 items total

PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis