KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Kontaktai
Istorija
Atributika, misija, vizija
Gimnazijos direktorius
Valdymo struktūra
Savivaldos struktūra
Partneriai
Kontaktai

Didžioji g. 62,

LT-57273 Kėdainiai
Telefonas, faksas +370 347 60102
Įmonės kodas 195092697
Raštinė:
rastine@sviesioji.lt
Buhalterija
+370 347 60053;
Darbo kabinetas 205
Prieiga prie įstaigos elektroninio pašto https://pastas.hostex.lt

Direktorė Violeta Liutkienė
Darbo kabinetas 120
Darbo telefonas
+370 347 60102
E-paštas
v.liutkiene@sviesioji.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Krasauskienė
Darbo kabinetas 307
Telefonas
+370 347 60053
E-paštas
a.krasauskiene@sviesioji.lt


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Sakalauskien
ė

Darbo kabinetas 309
Telefonas
+370 347 60053
E-paštas
v.sakalauskiene@sviesioji.lt


Didžioji g. 66,
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai
Romualdas Umbrasas
Darbo kabinetas 115
(antrame pastate)
Telefonas
+370 347 50740
E-paštas
r.umbrasas@sviesioji.lt


Vyr. socialinė pedagogė
Indrė Mackevičienė
Darbo kabinetas 305
Darbo laikas:
  I ,II, III, IV - 7.30
12.00   Dirba gimnazijoje arba už jos ribų 12.00–15.30
                                    V - 7.30–14.00 
E-paštas
i.mackeviciene@sviesioji.lt


Psichologė
Rita Bagdonaitė
Darbo kabinetas 114  (antrame pastate)

Darbo laikas: I - V  8.00
17.00  Konsultacijų laikas: I - V  8.0012.00 
Registruotis  konsultacijai galima iš anksto tel. +370 687 14793
E-paštas
r.bagdonaite@sviesioji.lt


Sveikatos priežiūros specialistė
Giedrė Frolovienė
Darbo kabinetas 114  (antrame pastate)
Darbo laikas: II 7.30
15.15; V 7.3015.15
E-paštas giedre71f@gmail.com

 


Dalykas
Mokytojo kategorija, kvalifikacija, vardas, pavardė Auklėjamoji
  klasė
Elektroninis paštas

Lietuvių kalba

Metodininkė, lietuvių kalbotyros magistrė
Asta Jakštienė

1b

a.jakstiene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Dalia Pabarčienė

2a

d.pabarciene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Audronė Praškevičienė

3a

a.praskeviciene@sviesioji.lt

 

Ekspertė
Virginija Savickienė

4c

v.savickiene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Zita Rosteikienė

1d

z.rosteikiene@sviesioji.lt

Matematika

Metodininkė
Ina Zdanavičienė

2c

i.zdanaviciene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Auksuolė Jerutienė

1c

a.jerutiene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Vida Antanavičiūtė

 

v.antanaviciute@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Raminta Borodičienė

4a 

r.borodociene@sviesioji.lt

  Metodininkė
Asta Krasauskienė
  a.krasauskiene@sviesioji.lt

Anglų kalba

Ekspertė
Daiva Petkevičiūtė

 

d.petkeviciute@sviesioji.lt

 

Ekspertė 
Gitana Kaupienė


g.kaupiene@sviesioji.lt
www.gitanakaupiene.puslapiai.lt

 

Metodininkė
Giedrė Morkūnienė

4b

g.morkuniene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Laima Janonienė

 

l.janoniene@sviesioji.lt

  Mokytoja
Agnė Bačiauskienė
1a a.baciauskiene@sviesioji.lt

Vokiečių , rusų kalba

Metodininkė
Danutė Šegždienė

4d 

d.segzdiene@sviesioji.lt


Istorija

Metodininkas
Linas Mankus


l.mankus@sviesioji.lt

 

Metodininkas
Vidmantas Širka

3d 

v.sirka@sviesioji.lt

Biologija

Metodininkė
Birutė Petraitienė

 

b.petraitiene@sviesioji.lt

  Metodininkė
Irena Ragožienė
 
2b

 i.ragoziene@sviesioji.lt

Informacinės technologijos

Metodininkė, informatikos magistrė
Rasa Jėckienė

 

r.jeckiene@sviesioji.lt

Informacinės technologijos, fizika 

Vyr. mokytojas
Tomas Samalius


t.samalius@sviesioji.lt

Chemija

Metodininkė
Irma Krivickienė


i.krivickiene@sviesioji.lt

 

Ekspertė
Daiva Ivaškevičienė


d.ivaskeviciene@sviesioji.lt

 Fizika Ekspertas
Renoldas Klimavičius
 

 r.klimavicius@sviesioji.lt

Kūno kultūra

Metodininkė
Stanislava Džiugelienė


s.dziugeliene@sviesioji.lt

  Vyr. mokytojas, edukologijos magistras
Dainius Leikauskas

 
d.leikauskas@sviesioji.lt

Dailė, technologijos

Vyr. mokytoja
Jolanta Adukauskienė

 

j.adukauskiene@sviesioji.lt

Muzika

Metodininkė
Sigita Aukštiejūtė - Morkūnienė

 

s.morkuniene@sviesioji.lt

 

Metodininkė
Žydrė Vancevičienė

  z.vanceviciene@sviesioji.lt
  Vyr. mokytojas
Alvydas Furmonas
  a.furmonas@sviesioji.lt
  Metodininkė
Vitutė Dudonienė
  v.dudoniene@sviesioji.lt

Žmogaus sauga  

Socialinė pedagogė metodininkė,
edukologijos magistrė
Vilma Sakalauskienė


v.sakalauskiene@sviesioji.lt

 Geografija Metodininkas
Tomas Bičiūnas
      
3c
 t.biciunas@sviesioji.lt
  Mokytoja
Danguolė Chochlovienė
  d.chochloviene@sviesioji.lt

Ekonomika

Metodininkė
Lilė Žukauskienė

2d

l.zukauskiene@sviesioji.lt

Tikyba

Metodininkė, edukologijos magistrė
Sandra Palubeckė

 


s.palubecke@sviesioji.lt

Etika, rusų kalba

Metodininkė, edukologijos magistrė
Elona Rimdeikienė


e.rimdeikiene@sviesioji.lt

Šokis, aerobika

Metodininkė
Daiva Naujokienė

 3b

d.naujokiene@sviesioji.lt

Psichologė

Psichologijos magistrė
Rita Bagdonaitė


r.bagdonaite@sviesioji.lt 

Vyr. soc. pedagogė

Metodininkė, lyderystės vadybos magistrė
Indrė Mackevičienė

i.mackeviciene@sviesioji.lt

Neformaliojo vaikų švietimo organizatorius Vyr. mokytoja 
Danguolė Chochlovienė
 

 d.chochloviene@sviesioji.lt

Neformaliojo vaikų švietimo būrelio vadovas Mokytojas
Liudvikas Lapienis
 
 
l.lapienis@sviesioji.lt
Neformaliojo švietimo šokio būrelio vadovė Mokytoja
Rita Rudokaitė- Stanišauskienė
 
r.rudokaite@sviesioji.lt  


 


 


PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis