KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Projektai
Vaiko gerovės komisija
Metodinė taryba
Gimnazistų taryba
Gimnazijos taryba
Mokinių karjeros centras
MMD
Biblioteka
NVO tėvų klubas
Viešieji pirkimai
Finansinių ataskaitų rinkiniai, direktoriaus veiklos ataskaitos
Darbo užmokestis
Laisvos darbo vietos
Mokinių karjeros centras

  • Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje Mokinių karjeros centras įkurtas 2005 metais.
  • Bibliotekoje kaupiama informacija profesijos pasirinkimo klausimais.
  • MKC darbuotojų komandą sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė, psichologė Rita Bagdonaitė, bibliotekininkė Rima Burbaitė,  socialinė pedagogė Indrė Mackevičienė.
  • MKC darbuotojai teikia profesinio informavimo bei konsultavimo individualias paslaugas mokiniams.
  • MKC organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais, apsilankymus Vilniaus ir Kauno aukštosiose mokyklose ir kitus renginius.
  • Renka ir analizuoja medžiagą apie gimnazistų pasirinktas profesijas, aukštąsias mokyklas, kolegijas, studijas užsienyje. Vykdo projektą „Drąsinkime ateitį“.

 

Kėdainių šviesioji gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 
lavinime ir profesiniame mokyme“.

Nuoroda: 
http://www.mukis.lt/lt/naujienos/apie-projekto-veiklas-t9hg.html

Ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas:
 http://www.mukis.lt/mod/klausimynas/?uid=37ac33e0ba0e0d9

 
Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas kryptysAtsisiųsti...

Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas kryptysAtsisiųsti...

Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas kryptys. Atsisiųsti...


MKC veikla

Apie profesijų pasirinkimą, studijas Lietuvoje ir užsienio šalyse galite rasti gimnazijos bibliotekos  knygose:

 

1. Kur stoti Europoje ir JAV 2010. Kaunas: UAB Leidybos studija, 2010.
2. Kur stoti Lietuvoje 2010. Kaunas: UAB Leidybos studija, 2010.

3. Pavilionis V., Povilėnas J., Vitkauskas R. Viskas apie bakalauro studijas  Jungtinėje Karalystėje. Vilnius: Alma litera, 2010.
4. Profesijos vadovas 2009. Vilnius: Švietimo mainų programos fondas, 2009
5. Profesinės karjeros vadovas. Vilnius: Solertija, 1998.


Bibliotekoje kaupiama medžiaga segtuvuose apie profesijas šiomis temomis: 


1. Patarimai renkantis profesiją.
2. Kėdainių darbo birža – paslaugas teikianti organizacija.
3. Studijos užsienyje.
4. Susitikimų, konferencijų medžiaga.
5. Profesijų aprašymai.
6. Mokymo įstaigų adresai.
7. Laikraštis „Mano karjera“.

Statistiniai duomenys apie 2016–2017 m. abiturientų tolimesnes studijas skaidrės. Atsisiųsti...


Naudingos nuorodos

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAI

 
 
 
 
 
 
Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas
Diferencinis diagnostinis klausimynas
Interesų profilis
JOHN L. HOLLAND'O profesijos pasirinkimo testas
Karjeros  testai
Kokią profesiją pasirinkti?
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
Profesijos pasirinkimo testas
http://www.cvonline.lt Tinkamo darbo testas
http://www.careerguideme.eu Asmenybės testai
http://www.kurstoti.lt

Ar gerai išnaudoji savo laiką mokykloje?
Ar tu linkęs laimėti?
Naujas testas
Kokią profesiją pasirinkti?

https://www.dreamfoundation.eu/lt_LT Profesijos testas
http://www.kastu.lt Kaip pasirinkti profesiją
Kokio tipo žmogus tu esi?

INTERNETINIŲ SVETAINIŲ SĄRAŠAS

 

 Informacijos šaltiniai ir jų adresai

 Turinys

 

http://www.aikos.smm.lt

 

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)

http://www.lamabpo.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

 

http://www.mokslas.lt

 

Lietuvos mokslas ir studijos (Mokslo ir studijų reforma, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos, atvirų durų dienos)

http://www.egzaminai.lt 

 Nacionalinis egzaminų centras


http://
www.euroguidance.lt
  

Švietimo mainų paramos fondas (profesijos vadovas, karjeros planavimo žingsniai, tavo karjeros mokykla - filmai apie profesijas).


http:/
/www.studijos.lt

Nuorodos į Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų puslapius, būsimiems studentams balų skaičiuoklė.

http://www.kurstudijuoti.lt

Elektroninis leidinys abiturientams


http://www.tavokarjera.lt

Informacija apie karjeros planavimą, gebėjimų klausimynas, asmeninių interesų nustatymas, paklausiausių profesijų profesiograma (pagrindinė veikla, asmeninės savybės, darbo aplinka)

 


APIE STUDIJAS UŽSIENYJE

Informacijos šaltiniai ir jų adresai

Turinys

http://www.wilnokg.polemb.net

Spausti: sprawy bieżące, studia w Polsce

http://www.euroguidance.lt

Spausti : mokymasis, apie studijas užsienyje

http://www.dreamfoundation.eu

Studijos užsienyje, profesijos testas

http://eac.osf.lt

Studijų užsienyje informacijos centras

http://www.langas.net 

Lietuvos studentai užsienyje

http://www.kalba.lt

Studijos užsienyje

http://www.ucas.com

Studijos užsienyje

http://www.kastu.lt

Organizuoja stojimus į užsienio aukštąsias mokyklas

  

 

 


MKC naujienos

2018-06-06 vyko  karjeros diena “Šok į tėvų klumpes” 

3c klasės mokiniai aplankė Kėdainių darbo biržą.  Darbuotoja  įjungė  mokinius  aktyviai dalyvauti paskaitoje “Planuok karjerą atsakingai”. Supažindino su profesijos pasirinkimo formule, karjeros planavimo žingsniais, savanoryste.     Mokiniai atliko praktines  užduotis: “Ką žinai apie darbo rinką” , atliko testa “Interesų profilis”, išsiaiškindami  profesinį polinkį.

Lydintys mokytojai : S. Džiugelienė , V. Širka

2b klasė Kėdainių miesto policijoje

1c klasė lankėsi Policijos komisariate.

1a ir 1d klasės mokiniai taip pat dalyvavo akcijoje „Šok į tėvų klumpes“. Kupini energijos ir spinduliuojantys džiaugsmu gimnazistai kartu su auklėtojomis Indre ir Rita apsilankė net trijose tėvelių darbovietėse. Visų pirma mokiniai gilinosi į akcinės bendrovės „Lifosa“ istoriją ir struktūrą, sužinojo daug naudingų faktų apie įmonės gaminamą produkciją, lankėsi žymiuosiuose fosfogipso kalnuose. Vėliau besidomintieji medicina vyko į VšĮ „Kėdainių ligoninė“ ir VšĮ „Kėdainių PSPC“. Svajojantys tapti medikais mokiniai susipažino su įstaigų struktūra, darbo specifika, gydymo sąlygomis,stebėjo kai kurias procedūras. Džiugu, kad yra organizuojamos tokios akcijos kaip ši, nes jos padeda moksleiviams pasirinkti norimą profesiją.


3a klasė

3 d klasė
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriuje.


2017 metai

 

Birželio 2 d. Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai ir jų klasių vadovai prisijungė prie visuotinės Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ . Apsilankę darbovietėse gimnazistai turėjo galimybę „pasimatuoti“ tėvų, senelių, artimųjų profesijas, pamatyti kokioje aplinkoje jie darbuojasi.

3c ir 3b klasės mokiniai kartu su mokytoju Tomu Bičiūnu lankėsi Egidijaus Eimonto Veterinarinėje klinikoje. Mokiniai stebėjo kaip katinui po oda įsiuvamas čipas. Pasiklydus katinui, randamas pagal mikročipo unikalų numerį.

1c AB "Lifosoje"

1d klasės mokinės Godos Ivaškevičiūtės mama pasikvietė į laikraščio „Rinkos aikštė” redakciją. Gimnazistus šiltai sutiko leidinio direktorė Kristina Kasperavičė. Ji supažindino  su redakcijos darbuotojais: žurnalistais, operatoriais, fotografais, redaktoriais, maketuotojais. Gimnazistai susipažino su jų darbu ir iškylančiomis problemomis. Pasiskirstę į grupes, gimnazistai kūrė ir filmavo žinių bei gyvenimo būdo laidas, dirbo korespondentais ir žinių vedėjais, mokėsi dirbti su kameromis. Mokinių grupių sukurtos laidos bus transliuojamos TV eteryje. Dėkojame visai „Rinkos aikštės” bendruomenei.  Mokytoja Stanislava Džiugelienė


1a klasės mokiniai kartu su auklėtoja Agne Bačiauskiene lankėsi „Gintarinėje vaistinėje“. Farmacininkė Ligita Rušienė visus maloniai priėmė, aprodė darbo vietą, kaip ir kur laikomi ir gaminami vaistai, papasakojo apie savo profesiją. Mokiniai sužinojo, kiek metų reikia studijuoti ir kokie svarbiausi mokomieji dalykai, renkantis šią profesiją. Farmacininko profesija yra labai atsakinga ir reikalauja ne tik žinių, bet ir gerų bendravimo įgūdžių. Sužinojome, kad vaistininkai, kaip ir medikai, duoda Hipokrato priesaiką. Ligita ne tik pasidalino žiniomis, bet ir paruošė įdomių užduočių mokiniams: patikrino, kaip jie geba išversti lotyniškas sentencijas. Vėliau vaišinomės sveikatai naudingais papildais – vitaminu C, gliukoze ir hematogenu. Nuoširdžiai dėkojame Ligitai už informatyvų ir svetingą priėmimą.

2016 metai

Birželio 3 d. Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai ir jų klasių vadovai prisijungė prie visuotinės Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ . Apsilankę darbovietėse gimnazistai turėjo galimybę „pasimatuoti“ tėvų, senelių, artimųjų profesijas, pamatyti kokioje aplinkoje jie darbuojasi.


2c ir 2a klasės lankėsi AB "Lifosa" gamyklos muziejuje. Įsimintinas nuoseklus ir atidus gido pasakojimas apie gamyklos istoriją.  "Lifosos" kalnai padarė didelį įspūdį: koks grožis ir didybė.1d mokiniai lankėsi Kėdainių miesto gaisrinėje. Gimnazistai domėjosi nelengva gaisrininko profesija, išbandė apsauginius drabužius, kuriuos dėvi gaisro metu, susipažino su turima technika. Mokiniai buvo patenkinti apsilankymu gaisrinėje.

 

3b lankėsi Kėdainių gaisrinėje pas Gabijos tėvelį ir parduotuvėje "Gėlių kraitė", pas Povilo mamytę.
1b klasės gimnazistai tą dieną kartu su tėveliais „šoko“ į klasės vadovės sodybą, kur kartu sėdėdami prie laužo kalbėjosi apie muzikos mokytojo, gydytojo, žemės ūkio specialisto profesiją.  Bernadetos mama gydytoja padėjo praktiškai mokiniams susipažinti kaip reikia suteikti medicininę pagalbą sukandžiojus uodams ir pasitempus kojos raiščius.


3c kl. apsilankiusi "Lifosoje", susitiko ne tik Mato tėtį, bet karštą vasaros dieną atsidūrė ir apsnigtose kalnų viršūnėse.

3d  klasės  gimnazistai  lankėsi  modernioje danų kapitalo įmonėje TEXDAN, gaminančioje baldinių apmušalų ir transporto sėdinių asortimentą.

2b klasė apsilankė "Sodroje", Jonas Švedas vedė labai įdomią paskaitą apie "Sodroje" vykdomą veiklą.Apie mus rašo Kėdainietis.lt 


 

 
PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis