KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Gabių vaikų ugdymasKonferencijos „Gabių vaikų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje”  rezoliucija. Atsisiųsti...


Pranešimai

VGTU klasės modelis Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Atsisiųsti...

Gabių vaikų atpažinimas Šviesiojoje gimnazijoje

Gabių vaikų identifikacija Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

Gabių vaikų ugdymo modelis
Šviesiojoje gimnazijoje

Gamtamokslinės krypties mokslinė tiriamoji veikla Šviesiojoje gimnazijoje

Pirmieji biotechnologijų žingsniai Šviesiojoje gimnazijoje

Gabių vaikų ugdymas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje

Gabių vaikų atpažinimo modelis Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje


ATGIMS elementų panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme

Matematika VGTU klasėje


GERA MOKYKLA – ĮVAIRI ĮVAIRIEMS nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Gabių vaikų ugdymo patirtis matematikos pamokose

Ugdymo diferencijavimo pagal gebėjimų lygį pirmų klasių matematikos pamokose patirtis

Infografikos įrankių panaudojimas pažangos įsivertinimui

Apklausų kūrimo įrankiai

Ugdymo plėtotės centras. Ugdymo galimybės siekiant aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir motyvacijos

Gabių vaikų ugdymo programos, metodai, ugdymo diferencijavimo būdai, priemonės, aplinka, vertinimas

Gabių tiksliesiems ir gamtos mokslams mokinių ugdymo programos Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje

Metodikos, padedančios atskleisti mokinių gabumus neformaliojo švietimo veikloje

Formalųjį ugdymą papildančios neformaliojo ugdymo programos, stiprinančios komandinio darbo įgūdžius

Ugdyti asmenybę

Matematika kitaip