KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Tvarkaraščiai
Formalusis ugdymas
Neformalusis vaikų švietimas
VGTU klasė
ASU klasė
HU grupė
ASU klasė

ASU klasė. Kas tai?

ASU klasė - I klasių gimnazistų laikinoji grupė, įsteigta siekiant:

- bendradarbiauti su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU) keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis;

- didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika;

- ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuojant inovacijų kultūrą;

- skatinti mokinius ateityje rinktis technologijų bei gamtos mokslų studijas, daugiau sužinoti apie studijų programas;

- skatinti bendradarbiauti mokytojus ir dėstytojus.  

Misija - ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, mokslui ir naujausioms technologijoms, žemės, miško ir vandens išteklių darniam naudojimui bei kultūros vertybėms imlią asmenybę.  

ASU klasės mokinių ugdymas(sis) - integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Ugdymo turinys papildytas moduliu „Eksperimentiniai gamtos mokslai“, rengiamos netradicinio ugdymo dienos ASU ir jo padaliniuose.

ASU klasės mokiniams suteikiama galimybė:

- klausytis universiteto dėstytojų paskaitų:

  • matematikos;
  • ekonomikos;
  • chemijos;
  • biologijos;
  • informacinių technologijų;
  • karjeros planavimo

-          - atlikti praktinius ir laboratorinius darbus ASU auditorijose bei laboratorijose. 

Universitetas įsipareigoja supažindinti mokinius su studijų programomis, įdomesniais moksliniais tyrimais,
suteikti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie universitete įgytas žinias. Integruotas gamtos mokslų modulis.
Atsisiųsti...

Motyvacinis laiškas dėl priėmimo į VDU klasę.
Atsisiųsti...MES ASAI!!! Kartu mes keičiame pasaulį...
http://karjera.asu.lt/paslaugos/kedainiu-sviesiosios-gimnazijos-asu-klase/2015-2016-s-m/


 

2017-2018 m.m.  2018 m. kovo 29 d. ASU klasės mokiniai lankėsi universitete, kur klausėsi paskaitų apie geologiją ir Lietuvos žemės ypatumus, atliko dirvožemio tyrimus, chemijos laboratorinius darbus bei diskutavo apie iššūkius kylančius renkantis tinkamą profesiją.

2017 m. gruodžio 13 d. ASU klasės mokiniai lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete.

Ugdymo dienos programa. Atsisiųsti...


2017 m. lapkričio 24 d. ASU klasės mokiniai bei mokinių mokslinės draugijos nariai turėjo galimybę aplinkosaugos laboratorijoje stebėti ir atlikti po tris laboratorinius bandymus: mobiliųjų telefonų elektromagnetinių lauko, oro taršos nustatymo, triukšmo lygio nustatymo tyrimus.


 

2016-2017 m.m. 

ASU klasėje 2016-2017 mokslo metais mokėsi 25 antrų klasių ir 15 pirmų klasių mokinių.

2016 lapkričio 17 d. vyko ASU diena gimnazijoje. Gimnazistams, baigusiems pirmuosius metus, įteikti ASU pažymėjimai. Mokiniai klausėsi Aleksandro Stulginsnio lektorių paskaitų, dalyvavo komandos formavimo užsiėmimuose. 

Keletas atsiliepimų:

Kornelija Juškevičiūtė sakė: ,,Dieną praleidau puikiai. Labai patiko, nes nebuvo nuobodu. Buvo įdomu sužinoti, kokių įdomių dalykų mokoma ASU bei kokius darbus atlieka tam tikros profesijos žmonės.Taip pat sužinojau apie man dar negirdėtas profesijas. Buvo smagu žinoti, jog lietuviai yra labai vertinami kaip žemės ūkio specialistai ir kt. Taip pat buvo įdomu klausyti paskaitos apie paukščius, kaip juos tinkamai prižiūrėti. Dar patiko užsiėmimai, kuriuos atlikom visi kartu. Žinoma, labai patiko ir dovanos.“

Mėta Cekanavičiūtė: ,,Buvo naudinga, nes visi labiau pažinome vienas kitą, pirmą kartą daug dirbome kartu.“

Matas  Smolinas: ,, Diena su ASU lektoriais labai patiko, susipažinau su ASU veikla ir sužinojau, kokie yra  fakultetai, kokias specialybes galima rinktis ir kodėl jos yra perspektyvios. Patiko komandiniai užsiėmimai, išmokau, kaip pasitikėti savo komanda ir būti jos dalimi. Manau, kad laikas praėjo labai greitai gal dėl to, kad buvome puikiai užimti ir susidomėję lektorių paskaitomis.‘‘

2016 gruodžio 16 d. vykome į ASU, kur visi gimnazistai atliko laboratorinius darbus, o pirmokai susipažino su Aleksandro Stulginskio universitetu, jo istorija.


2017 kovo 27 d. antrų klasių ASAI vyko į universitetą pagilinti chemijos žinių bei atlikti laboratorinius darbus.


 

2017 balandžio 10 d. per atostogas ASU klasės gimnazistai lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete drauge su visais VGTU bei KTU HU klasių mokiniais. Kol kitų klasių mokiniai susipažino su universitetu, ASAI atliko įdomius laboratorinius darbus bei klausė paskaitos apie vabzdžius.

2017 balandžio 26 d. ASU pirmokai lankėsi VGTU, kur dalyvavo įvairiose paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, susipažino su šiuo universitetu bei studijų galimybėmis.

2017 gegužės 17 d. pirmų klasių ASAI kartu su VGTU ir KTU HU klasėmis vyko į KTU. Lankėsi Socialinių mokslų fakultete, po to Fizikos ir chemijos fakultete stebėjo įdomiuosius eksperimentus bei
klausė paskaitos apie vi
rtualią realybę. O antrų klasių gimnazistai Aleksandro Stulginskio universitete atliko ekonomikos laboratorinius darbus.

 

 

Susitikimas su ASU (2015-06-10) 

Birželio 10 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje svečiavosi Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius prof. dr.  Jonas Čaplikas, Karjeros centro profesijos konsultantė Daiva Pugevičienė, studijų skyriaus vyriausiasis specialistas, šeimos edukologas Albinas Pugevičius. Svečiai kartu su gimnazijos bendruomene aptarė ASU klasės gimnazijoje veiklos planus.  Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Šviesiojoje gimnazijoje mokiniai galės mokytis VGTU ir ASU klasėse. 


Susitikimas A. Stulginskio universitete
  2015-09-16
ASU pirmoji paskaita 2015-10-15
  Gimnazijoje įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto klasės pirmosios biologijos, ekologijos ir karjeros planavimo pamokos. Mokiniai įgijo žinių apie mikrodumblių panaudojimą biodegalų gamybai, augalų dauginimą  in vitro, atliekas ir jų tvarkymą. Šias pamokas vedė į gimnaziją atvykę dėstytojai – profesorė, mokslų daktarė Aušra Blinstrubienė, ASU docentė, mokslų daktarė Vilda Grybauskienė, ASU mokslo darbuotoja Virginija Skorupskaitė, ASU Karjeros centro profesijos specialistė Daiva Pugevičienė ir ASU Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius. Vėliau numatyti vizitai ir į Aleksandro Stulginskio universitetą, kur mūsų pirmųjų klasių gimnazistai atliks įvairius laboratorinius darbus, mokysis netradicinėse erdvėse, dalyvaus neformalioje studentų organizuojamoje veikloje.
Šviesiosios gimnazijos ASU klasės pirmokai lankėsi ASU 2015-12-11. Čia jie atliko chemijos ir biologijos mokslų laboratorinius bandymus, mokėsi matematikos bei susipažino su universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu.

PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis