KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Laisvos darbo vietosSKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Pareigybės pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Pareigybės lygis: A2 lygio pareigybė.

Pareigybės paskirtis: organizuoti įstaigoje atliekamas ūkines operacijas ir šių operacijų dokumentavimas, užtikrinti darbų, sveikatos, civilinę, priešgaisrinę saugą gimnazijoje, užtikrinti pavaldžių darbuotojų (pagal pavaldumo schemą) efektyvų darbą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis su 3-ų mėnesių bandomuoju laikotarpiu.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai pretendentui:

·         ne žemesnis kaip koleginis (aukštasis neuniversitetinis) išsilavinimas;

·         IT vartojimo įgūdžiai (gebėti dirbti su programomis MS Word, MS Exel, Internet Explorer, MozillaForefox ir t.t.);

·         bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Privalumai:

·         analogiško darbo patirtis;

·         viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;

·         darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos kursų išklausymo galiojantys pažymėjimai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti konkurse;

·         asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedo ar priedėlio kopiją;

·         gyvenimo aprašymą;

Dokumentų priėmimo pabaiga 2017 m. birželio 28 d.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Galimi dokumentų pateikim būdai:

·         pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Kėdainiai, Didžioji g. 62, Šviesioji gimnazija (1 a. raštinė);

·         siųsti paštu registruotu laišku;

·         siųsti elektroniniu paštu adresu: rastine@sviesioji.lt;

 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami  į pokalbį.

Pokalbis numatytas 2017 m. birželio 30 d.