KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Gimnazijos susitarimai
Gimnazisto knygelė
Abiturientams
Gimnazijos išorės vertinimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Abiturientams

https://www.smm.lt/uploads/documents/mokiniams_studentams/Atmintine_abiturientams_2019.pdf


 

NEC 2019 metų tvarkaraštis ..Atsisiųsti...


http://www.nec.lt/650
/


Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai. Atsisiųsti...

Įsakymo "dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas,
mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo" pakeitimai.
Atsisiųsti...

Įsakymo "dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimai. Atsisiųsti...

Brandos egzaminų tvarkos vykdymo aprašas. Atsisiųsti...

http://bakalauras.lamabpo.lt/

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

http://bakalauras.lamabpo.lt/ EGZAMINŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis