KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Gimnazijos susitarimai
Gimnazisto knygelė
Abiturientams
Gimnazijos išorės vertinimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Gimnazijos išorės vertinimas

 

Išorinio audito Kėdainių šviesiojoje gimnazija (2010 m. lapkričio 15–19 d.) trumpoji ataskaita

 

 Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

 

1.      Gimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, kryptingai kuria jos įvaizdį (1.1.3, 1.4.3).

 

2.      Svetinga gimnazijos aplinka: mandagūs ir geranoriški mokiniai, mokytojai, darbuotojai (1.1.4, 1.1.5).

 

3.      Klasių mikroklimatas pamokose palankus mokymui(-si) (1.1.6).

 

4.      Mokinių darbai naudojami kuriant gimnazijos aplinką (1.1.3).

 

5.      Teorinių žinių susiejimas su gyvenimo praktika (2.3.2).

 

6.      Daugelis mokinių atsakingi už savo mokymąsi (2.4.1).

 

7.      Aktyvus mokinių dalyvavimas ir puikūs pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose (3.2.2).

 

8.      Mokiniai ugdosi vertybines nuostatas, pagarbą ir savigarbą, siekia saviraiškos (4.1.2).

 

9.      Gimnazijos savivaldos institucijos aktyviai dalyvauja priimant svarbiausius sprendimus (5.3.1).

 

10.  Dauguma mokytojų aukštos kvalifikacijos specialistai (5.4.1). 

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai: 

 

1.      Pamokos planavimas derinant uždavinį, ugdymo turinį, metodus ir priemones (2.2.1, 2.2.2).

 

2.      Išmokimo tikrinimo formų veiksmingumas ir priimtinumas (2.3.4).

 

3.      Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje (2.5.2).

 

4.      Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, fiksavimas pamokoje (2.6.2).

 

5.      Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procedūros (5.2).

 Norime paskatinti gimnazijos bendruomenę ir toliau ieškoti galimybių, kad organizuojant šiuolaikinį ugdymo procesą būtų užtikrintas sanitarinių higienos normų laikymasis.


PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis