KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
2018–2019 m.m. olimpiados
2017–2018 m.m. olimpiados
2016–2017 m.m. olimpiados
2018–2019 m.m. konkursai
2017–2018 m.m. konkursai
2016–2017 m.m. konkursai
2018–2019 m.m. olimpiados
 
Dalykas Mokytojas Mokinio v., pavardė Klasė

Vieta rajone

Vieta respublikoje Vieta pasaulyje
Informatika

T.Samalius
R.Jėckienė 
R.Jėckienė
R.Jėckienė

 
     

Informacinės technologijos

T.Samalius
T.Samalius
R.Jėckienė 
R.Jėckienė
R.Jėckienė

 

 

 

 

 

 

Chemija

 

D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
I.Krivickienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė
D.Ivaškevičienė

E.Vaicieka
I.Pankratjevas
L.Jurkėnas
S.Sarapaitė
A.Šilkaitytė
M.Kiela
T.Urnikis
D.Černikauskas
E.Svirskis
G.Ivaškevičiūtė
E.Mickevičiūtė
M.Jerutis

1a
1a
1d
1a
2e
2e
2a
3a
3b
3a
4b
4b

3 vieta
1 vieta
1 vieta
3 vieta
2 vieta
1 vieta
Pagyrimo r.
2 vieta
2 vieta
3 vieta
2 vieta
    1 vieta    

 
Biologija

B.Petraitienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
I.Ragožienė
I.Ragožienė
I.Ragožienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
I.Ragožienė
I.Ragožienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
B.Petraitienė
I.Ragožienė
B.Petraitienė

R.Pryvalovas
M.Dumblauskaitė
V.Budrys
E.Kanaporytė
K.Balvočius
M.Kiela
G.Boiko
V.Jakštaitė
G.Ivaškevičiūtė
U.Brazauskaitė
M.Liutkutė
M.Jerutis
A.Žukauskaitė
E.Mickevičiūtė
B.Žiulytė
D.Losis
D.Vansevičius
J.Brazauskaitė

1a
1a
1a
1b
1c
2e
2a
2d
3a
3a
3a
4b
4a
4b
4a
4a
4b
4a
 

1 vieta
2 vieta
2 vieta
3 vieta
3 vieta
1 vieta
1 vieta
2 vieta
2 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
2 vieta
2 vieta
3 vieta
3 vieta
3 vieta

   
Fizika

R.Klimavičius
T.Samalius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius
R.Klimavičius

M.Kiela
L.Jurkėnas
E.Vaicieka
R.Giedraitytė

R.Piluckis
D.Černikauskas
S.Aliukonis
V.Kupčinskas
A.Kutra
M.Jerutis
E.Mickevičiūtė

2e
1d
1a
2a
2a
3a
3a
3a
4b
4b
 4b 

1 vieta
2 vieta
3 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta
 
Istorija L.Mankus
L.Mankus
L.Mankus

M.Grinius
V.Kupčinskas
D.Surmilavičius

3a
3a
 3b 
2 vieta 
2 vieta
 3 vieta 
   
Matematika

R. Borodičienė
I. Zdanavičienė
R. Borodičienė
R. Borodičienė
V.Antanavičiūtė
V. Antanavičiūtė
V. Antanavičiūtė
R. Borodičienė
I. Zdanavičienė
V. Antanavičiūtė
I. Zdanavičienė

A.Kutra
D.Černikauskas

E.Mickevičiūtė
I.Pankratjevas
L.Jurkėnas
M.Kiela
M.Amalevičius
M.Jerutis
R.Rušaitė
R.Giedraitytė
S.Aliukonis

4b
3a
4b
1a
1d
2e
2e
4b
3a
2a
3a 

2 vieta
2 vieta
1 vieta
3 vieta
2 vieta
1 vieta
3 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta 
 
Lietuvių kalba ir literatūra

A.Jakštienė
V.Savickienė
A.Jakštienė
D.Pabarčienė

V.Jakštaitė
G.Boiko
V.Giedraitytė
S.Balsytė 

2d
2a
2e
 4a 

1 vieta
2 vieta

vieta
 2 vieta 

   
Dailė

J.Adukauskienė
J.Adukauskienė
J.Adukauskienė
J.Adukauskienė

G.Matkutė
D.Mataitytė
K.Macionytė
G.Juciūtė

2c
2e
4b
 4a 

1 vieta
 2 vieta
 
 2 vieta
 2 vieta
   
Užsienio kalba(anglų)

G.Kaupienė

G.Ivaškevičiūtė

3a 

 1 vieta 

   

Užsienio kalba(rusų)

D.Šegždienė
D.Šegždienė

I.Kondratavičiūtė
P.Chomenko

3b
3b
 

2 vieta
 3 vieta 
   
Geografija T.Bičiūnas

 

       
Filosofija E.Rimdeikienė

 

   

 

 

Muzika

Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė

S.Balsytė

4a

1 vieta

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis