KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Nuostatai


Šviesiosios gimnazijos nuostatai. Atsisiųsti...

Metodinės tarybos nuostatai. Atsisiųsti...

Gimnazijos tarybos nuostatai.
Atsisiųsti...

Gimnazistų tarybos nuostatai.
Atsisiųsti...

NVO "Tėvų klubas" įstatai.
Atsisiųsti...

NVO "Jaunųjų mokslininkų draugija" įstatai.
Atsisiųsti...

Vaiko gerovės komisijos reglamentas.
Atsisiųsti...