KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Darbo užmokestis

Kėdainių šviesioji gimnazija 

 


 PRISKAITYTAS DARBO UŽMOKESTIS (eurais)

2017 metų II ketvirtis

2017 metų III ketvirtis

Darbuotojai

Vidutinis darbo užmokestis

 Vadovai

                 1194,00

1258,00

 Buhalterijos darbuotojai

697,00

699,00

 Specialistai

546,00

585,00

 Tarnautojai

394,00

394,00

 Mokytojai *

570,00

574,00

 Mokytojai **

802,00

815,00

 Aptarnaujantis personalas

381,00

381,00

 

Mokytojai * - darbo užmokestis už 1 etatą (18 val.)

 Mokytojai ** - mėnesinis vidutinis darbo užmokestis