KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Projektai
Vaiko gerovės komisija
Metodinė taryba
Gimnazistų taryba
Gimnazijos taryba
Mokinių karjeros centras
Biblioteka
NVO tėvų klubas
Viešieji pirkimai
Finansinių ataskaitų rinkiniai, direktoriaus veiklos ataskaitos
Darbo užmokestis
Laisvos darbo vietos
Darbo užmokestis

Kėdainių šviesiosiosgimnazijosdarbuotojams priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. I ketvirtis

 

Eil. Nr.

Darbuotojų pareigybės

Etatų (pedagoginių normų) skaičius

Mėnesinis vidutinis darbo užmokestis  mėn. (EUR)

1.

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. buhalteris)

5,5

       1206

2.

Specialistai:

   

2.1.

Pedagoginiai- etatiniai darbuotojai (socialinis pedagogas, psichologas, neformaliojo švietimo organizatorius, akompaniatorius, mokytojas konsultantas, bibliotekininkai, mokytojo padėjėjas spec. poreikiams tenkinti)

6,5

589

2.2.

Mokytojai (1 pedagoginė norma- 18 val. per savaitę)

62,95

610

Mokytojai

 

872

2.3

Kiti (raštinės administratorius, archyvaras, IT sistemos eksploatavimo technikas, laborantas, administratorius, duomenų bazių administratorius)

5

514

2.4.

Kvalifikuoti darbuotojai (apskaitininkas kasininkas, kopijuotojas)

1

425

3.

Darbininkai (valytojas, aplinkos tvarkytojas, budėtojas, statinių priežiūros darbininkas)

10,85

400

 

 

 


 

 

 


PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis