KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Darbo užmokestis

Kėdainių šviesioji gimnazija 

 


 PRISKAITYTAS DARBO UŽMOKESTIS (eurais)

2016 metų III ketvirtis

2016 metų IV ketvirtis

Darbuotojai

Vidutinis darbo užmokestis

 Vadovai

                 1239,00

1130,00

 Buhalterijos darbuotojai

582,00

639,00

 Specialistai

414,00

550,00

 Tarnautojai

380,00

412,00

 Mokytojai *

514,00

552,00

 Mokytojai **

710,00

851,00

 Aptarnaujantis personalas

380,00

380,00

 

Mokytojai * - darbo užmokestis už 1 etatą (18 val.)

 Mokytojai ** - mėnesinis vidutinis darbo užmokestis