KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Tėvų saviugdos klubas

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS TĖVŲ SAVIUGDOS KLUBAS

Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ ir Šviesiosios gimnazijos bendruomenė kviečia tėvus kitaip pažvelgti į gimnaziją ir savo vietą joje ir tapti Saviugdos klubo nariu. Užsiėmimus kartą per mėnesį veda LTF moderatorė Jolanta Lipkevičienė.

„Keisk mąstymą – pakeisi vaiko ateitį“. Šiuo šūkiu nesiekiama nurodyti vienintelės formulės, kokiu būdu galima pakeisti vaiko ateitį. Kiekvienoje mokykloje situacija skirtinga, ir, norint ją išsiaiškinti, reikia visų pirma įsigilinti į mokyklos aktualijas, diskutuoti apie problemines situacijas, ir visiems kartu – mokytojams, tėvams bei vaikams – ieškoti geriausio, visiems priimtino sprendimo būdo.

Siekiant, jog klubas būtų kuo efektyvesnis, Lietuvos tėvų forumas organizuoja 30-ies valandų trukmės susitikimus-diskusijas, kurių metu bus kalbamasi apie aktualias temas tiek mokyklos, tiek ir visos Lietuvos lygmeniu.  Susitikimus koordinuoja moderatoriai, leidžiantys visiems dalyviams būti išgirstiems.

 

KAS?

Lietuvos tėvų forumas vykdo projektą ,,Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“, kuriuo siekiama mokyklos bendruomenės sutelkimo klausantis ir diskutuojant paskaitų, dalyvaujant saviugdos klubuose ir seminaruose.

 

KODĖL?

Saviugdos klubai – tai naujas būdas dalyvauti ir suprasti šiuolaikinę mokyklą ir savo vietą joje. Pažinti ir spręsti esmines mokyklos bendruomenės problemas siūloma aktyvios diskusijos metu. Jau pats saviugdos klubo pavadinimas nusako, jog labai daug tikimasi iš pačių jo dalyvių. Visų svarbiausia savybė norinčiam tapti klubo nariu – aktyvumas. Saviugdos klubuose laukiami tie tėvai, mokytojai bei mokiniai, kurie nuoširdžiai nori pokyčių tiek savo mokykloje, tiek ir už jos ribų, kurie nebijo pasisakyti, ir nori turėti stiprią savivaldą savo mokykloje bei patys siūlyti bei įgyvendinti jai būtiniausius sprendimus.

Temos, kuriomis bus diskutuojama saviugdos klubuose, bus siūlomos ir pristatomos tiek moderatoriaus, tiek ir pačių klubo dalyvių. Svarbiausia dalyvauti: klausyti ir išgirsti, kalbėti ir pasakyti, suprasti ir rasti sprendimą.

 

Vienas pamatuojamų rezultatų, kuriuos bus prašoma įgyvendinti saviugdos klubų dalyvių – visą bendruomenę suvienijanti iniciatyva, kuri parodytų realų pokytį situacijoje prieš ir po saviugdos klubo. Tai gali būti tiek ir renginys, prie kurio prisidėtų visa mokyklos bendruomenė, tai gali būti ir bendrai priimtas sprendimas patobulinti vieną ar kitą gyvenimo mokykloje aspektą, kad mokykla taptų dar geresne vieta kartu dirbti, tobulėti, ir keistis. O galbūt – saviugdos klube bus išnagrinėta problema, kuri bendra visoms Lietuvos mokykloms, ir rastas spendimo būdas, kuris galėtų tapti nauju įstatymu, patobulinsiančiu švietimo sistemą.

Vis dėl to, pagrindinis dalykas, kurio bus siekiama saviugdos klubuose, yra aktyvių tėvų, mokytojų ir mokinių sujungimas į vieną aktyvią, pokyčių norinčią bendruomenę, kuri tęstų pradėtas veiklas ir po to, kai baigsis projekte numatyti susitikimai, skatins prisijungti ir kitus savo mokyklos, miesto ar rajono žmones, ir visi kartu galėtų tobulėti, palaikyti vienas kitą ir keisti ateitį.