KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Projektai
Vaiko gerovės komisija
Metodinė taryba
Gimnazistų taryba
Gimnazijos taryba
Mokinių karjeros centras
MMD
Biblioteka
NVO tėvų klubas
Viešieji pirkimai
Finansinių ataskaitų rinkiniai, direktoriaus veiklos ataskaitos
Darbo užmokestis
Laisvos darbo vietos
NVO tėvų klubas
   
   
Tėvų klubas, kaip nevyriausybinė organizacija, įsikūrė 2003 m. balandžio 4 dieną. Ši organizacija, vienijanti apie 90 aktyviausių tėvų, įsiliejo į gimnazijos bendruomenės veiklą. Tėvai yra aktyvūs gimnazijos tarybos nariai,  padeda svarstyti gimnazijos strateginį ir ugdymo planus, prisideda rengiant gimnazijos metines programas, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektus.

    Tėvai aktyviai ieško rėmėjų, organizuoja dviejų procentų pajamų mokesčio rinkimą,  remia įvairias iniciatyvas. Tėvai dalyvauja ir remia pagrindines gimnazijos šventes: Rugsėjo 1 - ąją, sporto šventę, Mokytojų dieną, gimnazijos gimtadienio šventę, Kalėdinę vakaronę, bendruomenės vakaronę "Bendraukime" ir kt. Iš tėvų klubo sąskaitos kiekvieną mėnesį apmokamos mokytojų medžiagos pamokoms dauginimo paslaugos, remiamos mokytojų konsultacijos mokiniams, taip pat dešimtdienės programos renginiai bei skatinami geriausi mokiniai. Be to, tėvų klubas padeda aprūpinant mokinius vadovėliais, prisidėjo įrengiant gimnazijos radiją.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos tėvų klubo 
įstatai. Atsisiųsti...

 


NVO "TĖVŲ KLUBAS" VALDYBOS PIRMININKŲ GALERIJA

RIMAS KRIŠČIŪNAS  20022003 metai; 

ROMANAS RAMANAUSKAS  20042006 metai;

SIGITAS AVIŽIUS 20062008 metai; 

ALFONSAS GENYS  20092013 metai;

RAIMONDAS STANKEVIČIUS 20132015 metai;

AUŠRYS MACIJAUSKAS 2015 metai;

DALIA KUPČINSKIENĖ  2016 metai. 


NVO "TĖVŲ KLUBAS"   
pirmininkė - Dalia Kupčinskienė.

NVO "TĖVŲ KLUBAS"  aktyvas:

Jurgita Martinaitienė, Gintaras Jakštas, Vilma Lukošienė, Ligita Rušienė, Jurgita Vaicekienė, Jolanta Sarapienė, Loreta Pabrinkienė,
Irma Skorupskienė, Kristina 
De Vitte.

NAUJIENOS

2019 m. balandžio 4 d. Protų mūšis "Rinkimų karštinė".
2019 m. sausio 3 d. Mamų ir dukrų vakaras.
 2018 m. gruodžio 21 d. Kalėdomis kvepiantis rytas.


 

2018 m. lapkričio 7 d. Tėvų klubo narių susirinkimas.

 2017 m. gruodžio 21 d. Kalėdomis kvepiantis rytas.


2017 spalio mėn.19 d. NVO "Tėvų klubas" ataskaitinis susirinkimas.

2017 m. gegužės 13 d. NVO ,,Tėvų klubas" organizuota talką Skinderiškių parke.


NVO "Tėvų klubas" organizuota Lietuvos nepriklausonybės dienai skirta etnografinė vakaronė.

NVO "Tėvų klubas" nariai renginyje "Kalėdomis kvepiantis rytas"

2016 m.  gruodžio mėn. NVO "Tėvų klubas" konferencija "Aš ir gimnazija".


Tėvų klubo" inicijuota talka Skinderiškių dendrologiniame parke. 2016-04-30 


Tėvų klubo valdybos pirmininko kreipimasis

Mieli bendruomenės nariai, tėveliai,

Per pirmąjį pirmųjų klasių tėvų susirinkimą Tėvų klubo nariai supažindina tėvus su klubo veikla ir paskatina remti  2 proc. pajamų mokesčiu. Tėvams įteikiamos parengtos atmintinės, kuriose nurodoma Tėvų klubo lėšų pajamos ir išlaidos. Kėdainių šviesiosios gimnazijos tėvų klubas labai dėkingas už 2 proc. paramą mūsų veiklai. Jūsų sumokėtas pajamų mokestis, nenueina veltui, jie skiriami tam, ko siekia kiekvienas tėvas. Jūsų atžalos jau žino, kad finansinė tėvų klubo parama - tai:

 • Papildoma literatūra ant Jūsų  sūnaus ar dukters mokyklinio suolo. (Kas mėnesį skiriama po 600 Lt kopijavimo paslaugoms).
 • Vadovėliai, kokių kitų švietimo įstaigų bibliotekose nerasite.
 • Projektai, skirti gimnazistų savišvietai, tobulėjimui ir prevencijai.
 • Aktyvus Jūsų vaikų laisvalaikis.

Paramos skyrimo tvarka:

Užpildytą paramos formą galite pateikti mokesčių inspekcijai šiais būdais:

1. Internetu per elektroninės bankininkystės sistemą.

2. Užklijavę pašto ženklą ir užrašę savo adresą bei pavardę, galite išsiųsti paprastu paštu.

3. Užklijuotą voką su užrašytais Jūsų ir Valstybės mokesčių inspekcijos adresais galite  nunešti į valstybinę mokesčių inspekciją

Pastaba: jei pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs privalote pateikti metinę pajamų mokesčių deklaraciją, tai prašymą galite  pateikti kartu su deklaracija.

Dėkojame visiems parėmusiems gimnaziją ir pervedusiems į jos sąskaitą 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio.


REKVIZITAI:

Paramos gavėjo kodas: 161762564
paramos gavėjo pavadinimas: Kėdainių šviesiosios gimnazijos tėvų klubas
Buveinės adresas: Didžioji g. 62, 5030 Kėdainiai

Paramos skyrimo  FR0512 forma...


 

NVO "TĖVŲ KLUBAS" DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS

Kasmet tėvų klubo valdybos nariai sveikina bendruomenę su mokslo metų pradžios švente.

Mokslo ir žinių diena 2013 m. rugsėjo 1 d.

   Mokslo ir žinių diena 2012 m. rugsėjo 1 d.
 
 


 


BENDRUOMENĖS SPORTO ŠVENTĖS

Tradicinė sporto šventė gimė  parėmus savivaldybei tėvų rengtą projektą „Prevencija kitaip“. Šioje  šventėje dalyvauja gimnazijos bendruomenė.

Paplūdimio tinklinio varžybos 2013 birželio mėn.

Paplūdimio tinklinio, šachmatų - šaškių varžybos 2010 m. 

     

 


 


MOKYTOJŲ DIENA 2013-09-04

   

 MOKYTOJŲ DIENA 2012-09-04
 

Šioje šventėje dalyvauja Tėvų klubo nariai, kartu su mokytojais praleidžia malonias akimirkas gimnazijos kiemelyje. 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAKARONĖS „Bendravimas – vertybė“. Tėvai šios , jau tradicine tapusios vakaronės iniciatoriai, organizatoriai. Kartu su gimnazijos mokytojų grupe rengiami scenarijai, užduotys klasių bendruomenėms, numatomos išlaidos. 

BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS

Seminarai  tėvams, mokiniams, mokytojams.

 • Raimundas Alekna : Kaip jaustis laimingu? Kaip valdyti emocijas? Kaip valdyti konfliktus?“
 • Aurimas Vietrinas „Motyvuojantis bendravimas – kaip bendrauti, kad Tave suprastų?“ Trijų  paskaitų ciklas „Kaip motyvuoti save?“
 • Audronė Avižiuvienė „Sveika mityba, sveika gyvensena, mokinių sveikatos sutrikimai“. 
RENGTI PROJEKTAI

Nuo 2006 metų vykdomas tęstinis projektas „Apsaugokime savo vaikus: prevencija kitaip“. Finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės. 
KONKURSŲ, OLIMPIADŲ, PROJEKTŲ  RĖMIMAS

Projektas „Kėdainių šviesiosios gimnazijos istorinės vėliavos kūrimas“.
Talentų konkursas.
Projektų gynimo konferencija.
Mokinių pavežėjimas  į respublikines olimpiadas. 
 

 GABIŲ VAIKŲ SKATINIMAS

 Vardinės   premijos geriausiai mokslo metus baigusiems ir aktyviausiems mokiniams įteikiamos per  renginį „Gimnazijos garbė“. 

 TĖVŲ PARAMA 

Per pirmąjį pirmųjų klasių tėvų susirinkimą Tėvų klubo nariai supažindina tėvus su klubo veikla ir paskatina remti  2 proc. pajamų mokesčiu. Tėvams įteikiamos parengtos atmintinės, kuriose nurodoma Tėvų klubo lėšų pajamos ir išlaidos. Kėdainių šviesiosios gimnazijos tėvų klubas labai dėkingas už 2 proc. paramą mūsų veiklai. Jūsų sumokėtas pajamų mokestis, nenueina veltui, jie skiriami tam, ko siekia kiekvienas tėvas. Jūsų atžalos jau žino, kad finansinė tėvų klubo parama - tai:

 

 • Papildoma literatūra ant Jūsų sūnaus ar duktės mokyklinio suolo (kas mėnesį skiriama po 600 Lt kopijavimo paslaugoms).
 • Vadovėliai, kokių kitų švietimo įstaigų bibliotekose nerasite.
 • Projektai, skirti gimnazistų savišvietai, tobulėjimui ir prevencijai.
 • Aktyvus Jūsų vaikų laisvalaikis.
 MŪSŲ DUOMENYS:

Paramos gavėjo kodas: 161762564;
paramos gavėjo pavadinimas: Kėdainių šviesiosios gimnazijos NVO "Tėvų klubas";
Buveinės adresas: Didžioji g. 62, 5030 Kėdainiai.


PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis