2022-ieji poeto Maironio jubiliejiniai metai

2022-ieji poeto Maironio jubiliejiniai metai, švenčiamos 160-osios gimimo metinės. Abiturientai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje, skirtoje poeto jubiliejui paminėti. Pamokos viešnia rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė, kuri puikiai išnagrinėjusi poeto gyvenimo ir kūrybos archyvus, parašiusi romaną „Šešėlis JMM“, ne vieną tiriamąjį straipsnį, apžvelgė Maironio biografinį, istorinį ir kūrybos kontekstą, įtaigiai pateikė įdomių faktų iš poeto gyvenimo. Abiturientai įgijo naujų žinių apie Maironio gyvenimą, prisiminė nagrinėtus eilėraščius. Už atsakytus klausimus gavo dovanų autorės parengtus Maironio sąsiuvinius, knygos skirtukus. Pamokos pabaigoje abiturientai, įtvirtindami įgytas žinias, reflektavo, dalijosi įspūdžiais

Skip to content