2e klasės viešnagė VILNIUS TECH

2e klasės viešnagė VILNIUS TECH prasidėjo rimta moksline veikla. Viena mokinių grupė atliko chemijos tiriamąjį darbą „Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu”. Naudodami metiloranžo indikatorių mokiniai stebėjo, kaip keitėsi tirpalo pH, jo spalva. Kita mokinių grupė atliko fizikos laboratorinį darbą „Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas”. Už šio reiškinio išaiškinimą Einšteinas gavo Nobelio premiją. Mokiniai, naudodami voltmetrą, mikroampermetrą, šviesos šaltinį, įtampos šaltinį, atlikdami skaičiavimus, braižydami grafikus, dėstytojų padedami galėjo pakartoti tai, ką Einšteinas atrado prieš 110 metų. Gimnazistai apžiūrėjo vieną iš penkių fizikos laboratorijų, dalyvavo įvairiuose žaidimuose, atliko testą „Įgalink savo intelektą versle”, nusistatė savo intelekto tipą. Vakarop laukė kitokie įspūdžiai Vilniuje: grožėjomės prie Baltojo tilto žydinčiomis sakuromis, žiūrėjome Atviro rato biografines improvizacijas „Juoda-balta”.

Skip to content