Naujienos

Dėl vadovėlių išdavimo

Vadovėliai 9-10 klasių mokiniams bus išduodami bibliotekoje tiksliai grafikuose nurodytu laiku (žr. grafikus). Vadovėliai mokytojams išduodami po pietų pertraukos ir patalpų dezinfekcijos. Atsižvelgiant į rekomendacijas…

Skaityti daugiau »

Projektas „Ekologiniai maišeliai“

Siekdami sumažinti gamtos užterštumą plastiku ir paskatinti gimnazijos bendruomenę naudoti daugkartinius, iš panaudotų medžiagų pasiūtus, maišelius, mokiniai įgyvendino dailės-informacinių technologijų integruotą projektą „Ekologiniai maišeliai“. Dailės…

Skaityti daugiau »

Kubizmo paroda

Pirmos gimnazinės klasės mokiniai integruotoje matematikos ir dailės pamokoje „Kubizmas“ iš panaudotų ir nereikalingų kartoninių dėžių kūrė meninius kūrinius – kaukes, taip norėdami paskatinti kitus…

Skaityti daugiau »

Priėmimas

2020 m. birželio 2 d. įvyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Apie priėmimą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti elektroniniu paštu iki birželio 3 d. darbo…

Skaityti daugiau »