Bibliotekos paslaugos karantino metu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Sprendimu dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2506) gimnazijos biblioteka karantino metu keičia darbo pobūdį. Supažindiname interesantus su aktualia informacija:

1. Fizinis lankytojų aptarnavimas vykdomas tik išduodant ir priimant knygas ir kitus leidinius;

1.2. neteikiamos skaityklos (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.) paslaugos;

1.3. lankytojai eilėse prie knygų ir kitų leidinių paėmimo / atidavimo vietų turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito;

1.4. perduodant knygas, kitus leidinius vengiama tiesioginio ir artimo sąlyčio (pavyzdžiui, knygos, kiti leidiniai paliekami ant stalo ir / ar lentynose);

1.5. skatinamas knygų, kitų leidinių užsakymas iš anksto nuotoliniu būdu (žr. elektroninį paštą bibliotekos svetainėje arba el. sistemą MOBIS);

1.6. skatinamas knygų, kitų leidinių grąžinimas bekontakčiu būdu;

1.7. lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.8. sudaromos galimybės lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai; lankytojai privalo laikytis būtinųjų higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);

1.9. nepriimami lankytojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Rūpinkimės savimi ir kitais.

Malonių skaitymo valandų namuose!

Skip to content