Erasmus+ projekto „The importance of social, emotional and healthy living compentence for the growth of personality“ stažuotė Tenerifėje

Nuolat besikeičiantis pasaulis ir artėjantis atnaujintų bendrojo ugdymo programų kaitos procesas skatina mokytojus keisti požiūrį į savo vaidmenį pamokoje, t. y. tapti mokymosi proceso ir patirčių įgijimo koordinatoriais, ir iš esmės keisti mokymo(si) procesą, orientuotą į septynių kompetencijų ugdymą. Neabejotinai kyla poreikis kurti tokią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai aktyviai įsitrauktų į veiklas, o mokytojams padėtų stebėti, vertinti kompetencijomis grįstą asmenybės ūgtį ir modeliuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie emocinio intelekto svarbą šiems procesams, todėl ypač svarbu pasidalinti jo ugdymo patirtimi su užsienio kolegomis.

Lapkričio pradžioje Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Kaupienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Tenerifės saloje, Ispanijoje. Mokymų tema – „Emocinis intelektas ir koučingo įgūdžiai mokytojams bei kitiems mokyklos ir suaugusiųjų švietimo darbuotojams“. Tai antroji numatyta Erasmus+ projekto „The importance of social, emotional and healthy living compentence for the growth of personality“dalis, skirta įgyti žinių ir praktinių įgūdžių integruojant SEU ir SESG kompetenciją į ugdymo veiklas. Šio struktūrinio kurso tikslas – pagerinti emocinio intelekto supratimą ir išnaudoti galimybes, kurias siūlo nauja tendencija naudoti koučingo metodus formaliajame ugdyme, siekiant pagerinti mokymosi procesą ir motyvaciją.

Bendras šio kurso tikslas – suteikti mokytojams, mokyklos personalui ir vadovams reikalingų žinių ir įgūdžių, reikalingų personalo ir besimokančiųjų emociniam intelektui stiprinti ir efektyviai taikyti koučingo metodus mokyklos aplinkoje. Emocinis intelektas ir koučingas neatskiriami, nes emocinio intelekto augimas dažnai būna koučingo tiesioginis ar šalutinis rezultatas. Dirbdami porose ir grupėse kursų dalyviai turėjo galimybę išmėginti konkrečius mokymo(-si) metodus, kaip lavinti „minkštuosius įgūdžius”. Šių kursų metų mokytojos mokėsi, kaip įtraukti minkštųjų įgūdžių ugdymą ne tik į popamokinę veiklą, bet ir mokant(-is) bet kurio mokomojo dalyko. Mokytojos susipažino su pagrindiniais elementais ir augančiomis tendencijomis, susijusiomis su koučingu ir emociniu intelektu. Kursų dalyviai praktiškai išbandė konkrečias koučingo veiklas, darbo metodus ir priemones, kurias galės panaudoti savo mokykloje, gavo idėjų, kaip valdyti sudėtingas situacijas mokykloje, pvz., motyvacijos ir bendravimo trūkumą, apatiją.  Siekiant didesnio supratimo apie mokymosi procesą, pirmiausia būtina išmokti tobulinti savo ir besimokančiųjų emocinį intelektą. Bendradarbiaujant su mokytojais iš Suomijos, Latvijos, Čekijos, Belgijos, ir Olandijos buvo pasidalyta gerąja patirtimi apie emocinio intelekto ugdymą, motyvacijos skatinimą, empatijos ugdymą bei emocinio klimato gerinimą.

Tikimasi, kad įgytos žinios ir naujos metodikos taikymas padės mokiniui ir mokytojui geriau pažinti save, stiprins motyvaciją mokytis ir lyderystę. Projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja ekspertė Gitana Kaupienė. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos.

Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Kaupienė

Skip to content