Geros savijautos programa

Sausio mėnesį vyks Geros savijautos programos veiklos. Mokiniai tobulins bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius, mokysis nusiraminimo ir streso įveikos technikų.
Programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio programos veiklose.

Loreta Pabrinkienė

Skip to content