NUOTOLINIO MOKYMO INFORMACIJA

Nuo 2020 kovo 30 d. pradedamas ugdymas nuotoliniu būdu. 
2020 m. kovo 30 d. (pirmadienį) 9.00 val. vyks vaizdo konferencijos su klasių vadovais. Prisijungimo nuorodą klasių vadovai paskelbs el. dienyne TAMO.   Mokiniai savo mobiliuose įrenginiuose turi įsidiegti vaizdo konferencijų ZOOM programą:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=lt

Darbo internete etika ir intelektinės nuosavybės apsauga
Kalbos etiketas  internete

 Nuotolinio mokymo(si) sąvokos:

  1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje.
  2. Sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai mokymo(si) procesas vyksta grupei tuo pačiu metu realiu laiku. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos šios technologijos: vaizdo konferencijos, pokalbių kambariai, „baltos lentos“ ir pan.
  3. Asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – savarankiškas mokymas(-is), naudojant virtualias mokymosi aplinkas. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos technologijos: videoįrašai, skaitmeninė medžiaga, paštas ir pan.
  4. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo aplinka; kiekvienos klasės mokomasis kursas pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas).
  5. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus

Mokymosi nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Psichologo rekomendacijos mokiniams

Dienotvarkė

Dokumentai:

Prašymas kurso keitimui

Prašymas

Medžiaga neformaliojo ugdymo pamokoms „Kėdainių krašto raštija. Milošas ir Milašius”

Pamokų laikas:

Keliamės į virtualias bibliotekas

Kol popierinės knygos ilsisi užrakintos gimnazijos bibliotekoje, pats laikas pakeliauti po turtingas skaitmenines bibliotekas.
Ypatingą 450 metų sukaktį mininti Vilniaus universiteto biblioteka pristato atnaujintą skaitmeninių kolekcijų platformą internete. Atnaujintoje svetainėje suteikiama prieiga prie beveik 8 tūkstančių skaitmeninių objektų. Naršyti ir ieškoti dokumentų galima iš retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar fotografijos rinkinių – pagrindinių čia esančių kolekcijų, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui.
Beje, čia galite peržiūrėti ir kunigaikščio Jonušo Radvilos korespondenciją, susijusią su Kėdainiais, senuosius mūsų raštijos paminklus ir daug kitų įdomybių.

https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/

Skip to content