Italų viešnagė Kėdainiuose

Gegužės 7-12 dienomis Lietuvoje svečiavosi italų delegacija iš I.P.S.E.O.A. „I. E V FLORIO“ gimnazijos Sicilijoje Trapani miesto. Italai aplankė Palangą, Klaipėdą, grožėjosi Lietuvos pajūriu, vyko į Raudondvarį, kur dalyvavo gintaro edukacijoje, grožėjosi Kauno senamiesčiu, pažino Lietuvos sostinę Vilnių. Tris dienas svečiai viešėjo ir Kėdainių mieste, tad mes, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai, turėjome galimybę su jais susipažinti.

Dvylika mokinių ir dvi mokytojos iš Italijos lankėsi Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje, žavėjosi jos aplinka bei dalyvavo  atviroje pamokoje, kurią gimnazijoje vedė anglų kalbos mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė. Pirmadienio vakarą italų delegacija stebėjo krepšinio rungtynes Kėdainių arenoje. Antradienį svečiai minėjo Tarptautinę Europos dieną Kėdainių profesinio rengimo centre, o po pietų kartu su 3 a klasės mokiniais dalyvavo atviroje integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir biologijos pamokoje „Antano Baranausko lyrinė poema „Anykščių šilelis“: žmogaus ir gamtos ryšys“. Kėdainių savivaldybės viešojoje Mikalojaus Daukšos bibliotekoje pamoką vedė Šviesiosios gimnazijos mokytojos – lietuvių kalbos mokytoja Dalia Pabarčienė, anglų kalbos mokytojos Gitana Kaupienė ir Laima Janonienė, biologijos mokytoja Irena Ragožienė bei bibliotekos darbuotojos Rima Burbaitė- Virkutė ir Judita Kišonaitė.  Įdomu, kad pamoką vedė ne tik mokytojai, bet ir mokiniai, o stebėti pamoką atvyko svečių iš kitų miesto bei rajono mokyklų.

 Pamoką pradėjo 3 a klasės mokinės Elizabeta Razevičiūtė ir Patricija Padvilikytė, kurios pristatė Lietuvos ir Italijos kraštovaizdį, atskleidė panašumus ir skirtumus, kvietė žinias pasitikrinti išmaniojoje Quizizz viktorinoje. Jungtinės lietuvių ir italų mokinių grupės nagrinėjo Antano Baranausko poemą „Anykščių šilelis“. Kūrinys buvo nagrinėjamas literatūriškai – mokiniai rinko menines raiškos priemones, stengėsi suprasti poemos kalbančiojo vidinį pasaulį, nagrinėjo svarbias harmonijos, mitologijos, meilės gamtai, netgi istorijos temas. Taip pat įdomu, kad net visai nesuderinami dalykai gali derėti – paaiškėjo, kad šis kūrinys gali būti nagrinėjamas ir biologijos mokslo aspektais – rinkome kūrinyje minimus augalų ir grybų pavadinimus, skaičiavome rūšis ir diskutavome tarpusavyje. Visi klausėme Vido Bareikio dainos „Anykščių šilelis“, džiaugėmės, kad kūrinys yra pateikiamas moderniai ir yra aktualus ir šių dienų žmogui. Sužinojome, kad „Anykščių šilelis“ yra išverstas italų kalbą, tad turėjome išskirtinę galimybę išgirsti, kaip kūrinys skamba šia kalba, nes Sicilijos mokiniai poemos ištraukas skaitė melodinga italų kalba. Vėliau patys kūrėme ir pristatėme posmus apie gamtą.. Pamoką vainikavo skambios itališkos dainos ir šokiai.

Turėjome progą pakalbinti italų mokinius ir mokytojas. Vienas iš jų – penkiolikmetis Federico. Vaikinas pasakojo, kad Lietuvoje jam labai patiko. Jį sužavėjo Kaunas, jaukios, akmenimis grįstos gatvelės, mandagūs ir malonūs Lietuvos žmonės. Kitas mokinys, su kuriuo kalbėjome,  Giuseppe. Jis sakė, kad jį sužavėjo ramūs, paslaugūs ir svetingi Lietuvos žmonės, draugiški mokiniai, tvarkingos gatvės, žaliuojanti gamta. Vaikinui patiko integruota pamoka, jis teigė sužinojęs daug naujų dalykų apie Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Italų mokytojos Rosellina ir Lia džiaugėsi šalių bendradarbiavimu, dėkojo už šiltą priėmimą ir malonią viešnagę, pažadėjo sugrįžti į Lietuvą. Integruotą pamoką stebėjo ir svečių iš kitų Kėdainių mokyklų, pakalbinome ir juos. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jelena Armanavičienė džiaugėsi galėdama dalyvauti šioje išradingoje pamokoje. Mokytoja stebėjosi, kad galima integruoti visai skirtingus ugdymo dalykus,  atrasti juose bendrumų. Taip pat mokytoją Jeleną sužavėjo italų kalba skaitoma poema „Anykščių šilelis“. „Išgirsti poemą italų kalba buvo tikra vyšnia ant torto“, – sakė ji. Dar viena viešnia – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja Vaida Krasauskienė. Mokytoja džiaugėsi, kad tokie svarbūs literatūros kūriniai nėra pamiršti, kad mokiniai juos taip kruopščiai ir giliai nagrinėja.  Be to, mokytoja klausė pačių mokinių nuomonės, ar tokios pamokos yra naudingos, ir džiaugėsi, jog šioje pamokoje visi Šviesiosios gimnazijos mokiniai turėjo savo pareigas – buvo ne tik tiesiog mokiniai, bet ir mokytojai, žurnalistai, net užduočių rengėjai. Savo pastebėjimus išsakė ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audronė Praškevičienė. Mokytoja džiaugėsi savo mokiniais ir jų veiklomis pamokoje, skirtingų tautybių mokinių bendryste bei neslėpė emocijų. „Išgirdusi italų kalba skaitomą mūsų žymųjį „Anykščių šilelį“, iškart susigraudinau“,- sakė mokytoja. Tas pats tekstas įvairiomis kalbomis skamba visiškai kitaip.

Nors svečių vizitas jau baigėsi, tikimės, kad italų delegacija pažino Lietuvą ir jos žmones, o mes – pagilinome anglų kalbos žinias ir susiradome naujų draugų, su kuriais palaikysime ryšius. Džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti projektuose, kurie plečia kultūrinį akiratį, skatina bendrystę.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos 3a klasės mokinės Akvilė Jakutytė ir Ugnė Švobaitė

Skip to content