Integruotos pamokos ugdo kūrybiškumą

Vasario 9 d. 2 b klasės mokiniai gimnazijos kiemelyje dalyvavo atviroje integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir bibliotekos pamokoje „Kultūrinė situacija ir sąlygos XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvoje“. Pamoka skirta Lietuvių kalbos dienoms ir gimnazijos kiemelyje eksponuojamai Maironio lietuvių literatūros muziejaus kilnojamajai parodai „Sename dvare. Literatūros klasikės (XIX a. pab.–XX a. pr.)“, skirtai  Lazdynų Pelėdai, Šatrijos Raganai, Žemaitei, G. Petkevičaitei-Bitei.

Pamokos tikslas – skatinti pilietinę savimonę, ugdyti mokinių kūrybiškumą, plėsti kultūrinį akiratį, gilinti gimtosios ir anglų kalbos žinias. Gimnazistai savarankiškai domėjosi ir iš anksto lietuviškai ir angliškai rengė trumpus pranešimus apie to meto istorinę ir kultūrinę situaciją Lietuvoje, apie šių keturių rašytojų klasikių gyvenimą ir kūrybą. Mokiniai kūrė ir pateikė bendraklasiams klausimus.

Viena iš kūrybinių pamokos užduočių buvo kurti pasirinktai rašytojai atvirlaiškį. Trumpi šio žanro kūriniai mokiniams naujiena. Prieš kūrybinę užduotį mokytojos pristatė Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškius, kurie yra sudėti į knygą „Tokią gražią kartą man atsiuntei… (Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškiai…)“.  Išties gražių palinkėjimų už kūrybinę, visuomeninę veiklą gimnazistai parašė visoms keturioms rašytojoms. Bibliotekos darbuotojos pažadėjo surengti 2 b klasės mokinių atvirlaiškių parodą bibliotekoje.

Pamokoje buvo sąsajų ir su dabarties kultūra ir literatūra, nes gimnazistai skaitė J. Vaičiūnaitės eilėraščių ciklo „Senos fotografijos“ eilėraščius, juos interpretavo ir atskleidė, kokius šių keturių rašytojų portretus žodžiais nutapė šiuolaikinė poetė.

Pamokos pabaigoje bibliotekos darbuotojos pakvietė mokinius dalyvauti gimnazijos bibliotekos rengiamoje akcijoje „Tapk knygnešiu“.

Akivaizdu, kad integruotos pamokos skatina mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, daug dėmesio skiriama sieti mokymąsi su gyvenimiška patirtimi.

Pamoką vedė mokytojos Dalia Pabarčienė, Laima Janonienė, bibliotekininkės Judita Kišonaitė ir Rima Burbaitė -Virkutė.

Skip to content