Kaip Šviesioji gimnazija pasitiko 20-ies metų jubiliejų

Laikas labai greitai bėga… 2022 m. Kėdainių šviesiajai gimnazijai jubiliejiniai metai. Švenčia Šviesiosios gimnazijos atkūrimo  dvidešimtmetį, tarpukario Lietuvos Kėdainių gimnazijos 100-metį bei  Gymnasium Illiustre  375-metį.  Ne kiekviena mokykla gali tuo pasigirti ir didžiuotis.  Rugsėjo 1-ąją Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė  sveikindama  bendruomenę kvietė kurti, puošti ir džiaugtis pasitinkant jubiliejaus šventę.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenė – iniciatyvi, aktyvi, puoselėjanti tradicijas, pagarbą, pasitikėjimu ir susitarimais grįstus bendruomenės santykius, ugdanti savarankišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę – neliko abejinga ir įgyvendino daug gražių ir prasmingų veiklų, papuošė savo gimnaziją. Bibliotekininkių – Rimos Burbaitės-Virkutės ir Juditos Kišonaitės –  iniciatyva gimnazijos kiemą papuošė įspūdingas knygų namelis, kurį sumeistravo gimnazijos darbuotojai Romas Umbrasas ir Algimantas Špokas, nuostabiai išpiešė abiturientė Laura  Adukauskaitė. Iniciatyva skatina bendruomenę ne tik skaityti, bet ir dalinis skaitymo malonumu.

Gimnazija atnaujino informacinius stendus, kurie supažindina apsilankiusius su Šviesiosios gimnazijos istorija, ugdo besimokančiųjų pilietiškumą. O vienoje iš gimnazijos arkų dailės mokytojos Jolantos Issos nutapytas Radvilų herbas ir Kėdainių gimnazijos rektoriaus Stepono Jaugelio Telegos sukurtos pirmos lietuviškos dedikacijos eilutės. Šis kūrinys, skirtas  „Knygai nobažnystės krikščioniškos“ (1653 m.), prasmingai papuošė  dar vieną erdvę.  „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ – ryškiausias lietuviškos kalvinistinės literatūros istorinis akcentas. Knygos rengėjai – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Tomaševskis, Samuelis Minvydas, Jonas Božimovskis. Knyga buvo išspausdina gimnazijos patalpose 1653 m. veikusioje spaustuvėje.

Jubiliejiniais gimnazijos metais knygos leidimo tradicija tarsi pratęsta. Šviesiosios gimnazijos lituanistės – Asta Jakštienė, Dalia Pabarčienė, Audronė Praškevičienė, Zita Rosteikienė, Virginija Savickienė, Aldona Šliažaitė, dailės mokytoja Jolanta Issa sudarė ir išleido Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių kūrybos almanachą  „Jaunystės mozaika“, kuris didelis džiaugsmas kūrėjams, iliustratoriams ir visai bendruomenei.

Jubiliejiniais metais gimnazijos bendruomenė susitelkė  papuošti ir mokyklos kiemą – pasodinti spalvingą krokų pievelę. Direktoriaus pavaduotoja Vilma Sakalauskienė kartu su Gimnazistų taryba telkė bendruomenę ir iniciatyva pavyko – pavasarį gimnazijos herbo spalvomis sužys apie 900 krokų pievelė.

Dar daug kuo gimnazija gali pasigirti  ir didžiuotis: ir tarptautiniais projektais, ir  bendradarbiavimu su aukštosiomis mokyklomis, ir tarptautiniu ženkleliu Stem School Label Expert  įvertinta STEAM veikla,  kuruojama direktoriaus pavaduotojos Astos Krasauskienės. Iš tiesų gimnazija jubiliejų pasitinka  gražiais ir prasmingais darbais. Tik aktyvi, darniai dirbanti bendruomenė gali pasiekti ne tik puikių rezultatų, bet įgyvendinti  gausybę  veiklų.

Kokia Šviesioji gimnazija bus ateityje, galima tik pasvajoti… Laikas yra duotybė žmogui, duotybė ir institucijai.

                 Aldona Šliažaitė

Skip to content