Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje naujus mokslo metus pradės „KTU klasė“

2022–2023 mokslo metais devyniuose regionuose trylikoje ugdymo įstaigų steigiamos „KTU klasės“. Pagrindinis jų tikslas suteikti mokiniams kompleksines, sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų žinias bendradarbiaujant gimnazijai ir universitetui. Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre,  įvyko ir pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas.

Klasių formavimo principus spręs mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime nutarta, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos skiriasi dėl regionų specifikos.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“, – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Jau dabar mokiniai, pildydami prašymus mokytis gimnazijoje, gali pareikšti norą patekti į „KTU klasę“, rašydami motyvacinį laišką.

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualių mokslininkų paskaitų tiek KTU, tiek pasikvietus lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. Kęstutis Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

Skip to content