Komisijos ir darbo grupės

StEAM darbo grupė

MIP darbo grupė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Mokinių karjeros centro darbo grupė

Inventorizacijos komisija