„KTU klasė“ KTU laboratorijose

2023-02-24 „KTU klasė“ mokėsi ne gimnazijoje, o klausėsi teorinių paskaitų ir atliko praktinius darbus KTU laboratorijose. Paskutinis vasario penktadienis buvo skirtas chemijai (tema „Amfoteriškumas“) ir fizikai („Nuolatinė elektros srovė“). Atlikdami chemijos laboratorinį darbą, gimnazistai turėjo paruošti nurodytos molinės koncentracijos sieros rūgšties tirpalą ir nustatyti pagaminto tirpalo molinę koncentraciją titravimo būdu, atlikti skaičiavimus, įvardyti paveikslėlyje pavaizduotas titruoti reikalingas priemones. Gilindami fizikos žinias, „KTU klasės“ mokiniai matavo elektros srovės ir varžos priklausomybę nuo įtampos laidininke, puslaidininkyje, dujose, tikrino elektrolizės dėsnio veikimą praktikoje, matavo elektros srovės priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos. Penktadienis buvo intensyvus ir naudingas, nes mokiniai galėjo teorines žinias įtvirtinti praktikoje.

Skip to content