„KTU klasės” praktiniai užsiėmimai KTU laboratorijose

2022 m. lapkričio 25 d. KTU klasės” mokiniai dalyvavo laboratoriniuose darbuose, vykusiuose KTU, ir įtvirtino temų Cheminiai ryšiai” ir Rūgštys” žinias. Gimnazistai atliko du laboratorinius darbus ir dalyvavo paskaitoje, kurios metu sprendė uždavinius. Per pirmą laboratorinį darbą Masės dalies (procentinės) koncentracijos tirpalo ruošimas” gimnazistai turėjo paruošti nurodytos koncentracijos tirpalus. Atlikdami antrą laboratorinį darbą Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės” mokiniai stebėjo atliekamus bandymus, įvardijo reakcijų požymius, universaliuoju indikatoriumi matavo tirpalų ph, atliko bandymus ir tyrė rūgščių chemines savybes, rašė bendrąsias ir jonines lygtis. Darbų aprašymus KTU klasės” gimnazistai turi įkelti į platformą Moodle”.

Skip to content