Iki 2021 m. kovo 31 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje mokymo(si) procesas organizuojamas nuotoliniu būdu 

Ugdymo proceso organizavimas:

Sinchroninių pamokų tvarkaraščiai ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu:

Rekomendacijos:

Svarbi informacija dėl COVID-19 ligos pandemijos:

Visais rūpimais klausimais kreiptis tel.: +370 677 72790, +370 690 35387