Rajono bibliotekininkų pasitarimas

Spalio 19 d. gimnazijoje rinkosi rajono mokyklų bibliotekininkės. Čia buvo surengtas KŠPT metodinis pasitarimas „Bibliotekų informacinių paslaugų galimybės: elektroninės bibliotekos, informacinės užklausos, edukacinės veiklos“. Turėjome galimybę viešnioms pristatyti savo patirtį dirbant su MOBIS sistema, aptarėme bibliotekos rengiamų parodų principus ir turinį, parengtas individualias neformaliojo ugdymo programas („Bibliografinis raštingumas“ ir „Kėdainių krašto raštija“). Buvo malonu pristatyti ir gimnazijos įgyvendintas bibliotekos iniciatyvas pasitinkant 375-ąjį švietimo įstaigos jubiliejų – meniškai mokinės Lauros Adukauskaitės ištapytą knygų inkilėlį bei dailės mokytojos Jolantos Issos paruoštą foną nuolatinei „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ ekspozicijai gimnazijos kieme. Su bibliotekinio darbo aktualijomis ir naujovėmis supažindino Kėdainių rajono bibliotekininkų metodinės grupės pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė. Jaukioje kolegiškoje aplinkoje suplanavome kultūrinę ir edukacinę metodinės grupės veiklą.

Pranešimų temos:

Kultūrinės bibliotekos iniciatyvos pasitinkant gimnazijos jubiliejų
Elektroninio vadovėlių išdavimo privalumai
Bibliografinio informacinio vartotojų aptarnavimo apskaita ir darbo apskaitos dienoraštis

Skip to content