Socialinio emocinio ugdymo iššūkiai šiuolaikinėje mokykloje

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija pabrėžia, kad emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti, kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, kuris geba atpažinti ir valdyti savo emocijas.

Įgyvendint Erasmus+ KA1 projektą „The importance of social, emotional and healthy living compentence for the growth of personality” 2022 metų pabaigoje Šviesiosios gimnazijos  anglų kalbos mokytojos L. Janonienė ir G. Kaupienė  dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „ Stress management and recognition: Key strategies for teachers “. Mokymų tikslas – sustiprinti savo, kaip suaugusiųjų švietėjų, socialines emocines kompetencijas, gebėti, patiriant stresą, valdyti save ir šalia esančius, skatinti streso valdymo mokymus pamokose  ir patobulinti jų bazines kompetencijas.

Mokymų programoje kartu dalyvavo  kolegos iš Airijos, Ispanijos, Suomijos. Mokymus vedė didelę patirtį turinti lektorė Silvetty de la Paz, koučingo specialistė, konsultantė ir specialiojo ugdymo specialistė. Mokymų dalyviai įgijo žinių, kaip atpažinti mokinių emocijas, kaip taikyti SEU metodikas, kokias praktines veiklas ir teorinius modelius galima pritaikyti atnaujinant ugdymo procesą ir integruojant SEU.

Be abejo, mokytojai gilino supratimą, kaip kurti saugią socialinę emocinę aplinką klasės, mokyklos bei visos bendruomenės lygmeniu. Taip pat mokymų programos dalyviai patobulino emocinio savęs suvokimo, bendradarbiavimo, savikontrolės, streso valdymo, konfliktų sprendimo, laiko vadybos ir kt. įgūdžius.

Šis projektas teikia galimybę bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su vietinėmis, bet ir su tarptautinėmis ugdymo įstaigomis. Darbas multikultūrinėje grupėje buvo labai įdomus ir naudingas plėtojant socialines kompetencijas Be to, vizito metu užsimezgė naujos pažintys, kilo tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo idėjos.

Įgytos žinios ir patirtys bus panaudotos rengiant ir įgyvendinant  SEU  įgūdžių programą, taip pat pritaikytos kasdieniame ugdymo procese.

Laima Janonienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content