„Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginys

 Š. m. balandžio 8 d. Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje 2E kl. mokiniai dalyvavo antrame projekto  Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginyje. Lektorė Gintarė Razulevičiūtė vedė mokymus tema „Pozityvi socializacija“. Mokymų metu mokiniai įsivertino savo asmenybės poreikius ir ypatumus, taikant konfliktų sprendimų strategijas įsigilino į asmeninį ir tarpasmeninį santykį.

Projektas „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai trijose rajono savivaldybėse: Biržų, Kėdainių ir Anykščių. Įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurie įgalins paslaugų jaunimui teikimo mechanizmus psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse. Projekto metu bus užtikrintas tinkamas, kokybiškas ir savalaikis šių paslaugų teikimas jaunimui.

Skip to content