Tarptautinė patirtis ugdant lyderystę

Balandžio ir gegužės mėn. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 1e ir 2c klasių gimnazistai, vadovaujami anglų kalbos mokytojų Gitanos Kaupienės, Laimos Janonienės ir Agnės Bačiauskienės, dalyvavo tarptautinio projekto  NordPlus „Leaders of the Future, Students if Today” su Farerų salų mokykla virtualiose veiklose. Projekte „Leaders of The Future – Students of Today“ dalyvavo dvi mokinių ir mokytojų komandos. Viena jų – Kėdainių šviesiosios gimnazijos, antroji komanda iš tolimųjų Farerų salų, esančių pusiaukelėje tarp Islandijos ir Britų salyno, Suðuroy mokyklos.

Projekto partneriai pagaliau vėl turėjo galimybę sugrįžti prie prasmingo ir įdomaus Nordplus Junior projekto „Leaders of The Future – Students of Today“, kurio veiklos dėl pandemijos kuriam laikui buvo atidėtos. Nors paskutiniai komandų susitikimai vyko nuotoliniu būdu, tačiau turiningų veiklų bei prasmingų patirčių buvo nė kiek ne mažiau.

Pagrindinis šio projekto tikslas puoselėti mokinių lyderystės įgūdžius: iniciatyvumą ir motyvaciją veikti, skatinti bendravimą, bendradarbiavimą bei komandinį darbą. Problemų sprendimas, kūrybiškas mąstymas, viešasis kalbėjimas, derybų įgūdžiai, socialinio sąmoningumo suvokimas, taip pat ir skaitmeninio raštingumo tobulinimas – labai svarbūs kiekvienam šiuolaikiniam žmogui. Būtent šie įgūdžiai padeda mokiniams dabar, o ir ateityje gali būti lengviau siekti tikslų, geriau suprasti save bei kitus.

Lyderystė kartais yra painiojama su vadovavimu. Iš tikrųjų tikra lyderystė –  tai gebėjimas siekti ir įgyvendinti tikslus, pasikliaujant savo jėgomis ar pasitelkiant komandinį darbą. Tai padaryti, žinoma, padeda ir minėti įgūdžiai. Būtent šiems įgūdžiams ir buvo skiriama daugiausia dėmesio nuotolinių susitikimų metu su Farerų salų projekto komanda. Mokiniai pasiruošė diskusijoms, pristatymams, kūrė vaizdo bei kitą medžiagą, ruošėsi įvairioms kitoms veikloms, – pasakoja gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Gitana Kaupienė.

Nuotoliniai susitikimai buvo itin turtingi įvairių veiklų. Jų metu buvo pristatyta tyrimo „Kokie tavo lyderystės įgūdžiai?“, kurį atliko mokiniai, rezultatai. Taip pat buvo surengta diskusija tema „Lyderystė – įgimta ar įgyta?” Diskusijos metu mokiniai ne tik išsakė savo mintis apie lyderystę, bet ir gilinosi į tikro lyderio bruožus. Labai aktyviai vyko kūrybinės dirbtuvės tema „Kaip mokinių lyderystė gali būti skatinama ir remiama. Skaitmeniniai įrankiai, padedantys kurti turinį.“

Itin didelio susidomėjimo sulaukė Marijos Vorobjovaitės, jaunimo lyderystės programos „Lyderių inkubatorius“ įkūrėjos, sertifikuotos jaunimo darbuotojos, marketingo specialistės, paskaita. Lektorė pabrėžė, kad tikras lyderis negali užgožti kitų žmonių iniciatyvos, jam svarbu pastebėti kiekvieną, kuris dirba komandoje.

Šviesiosios gimnazijos mokinių komanda surengė virtualų po Vilnių turą Farerų salų moksleiviams ir mokytojams. Vėliau tą dieną jaunuosius lyderius į dirbtuves pakvietė Jurga Bulotienė, asmenybės bei pasitikėjimo savimi Mindset ugdymo lektorė , bei viešojo kalbėjimo ir komunikacijos lektorius Igoris Vasiliauskas. Farerų salų mokiniai taip pat surengė virtualią kelionę po savo šalį bei mokyklą, supažindino mūsų gimnazistus su šalies kultūra. Mokiniai pristatymų klausė itin atidžiai, nes po to turėjo atlikti Kahoot užduotis. Projekto metu gimnazistai dirbo grupėse, svarstė, kokius daiktus ir kodėl pasiimtų į negyvenamą salą. Išties buvo įdomu klausyti ir gėrėtis mokinių išmone.

Projekto dalyviai klausė paskaitos apie lyderio bruožus. Lektorius Ichak Adizes, pristatydamas PAEI lyderystės modelį, pabrėžė, kad tikras lyderis turi būti demokratiškas, suprasti kiekvieną ir atsižvelgti į daugumoms nuostatas ir nuomonę. Išklausę paskaitos, mokiniai ir mokytojai dirbo grupėse ir atliko kūrybines užduotis: įvardijo ir apibūdino, jų nuomone, gero lyderio savybes bei kūrė gyvenimiškas situacijas, kuriose svarbus lyderio vaidmuo.

Kokia šito projekto nauda? Ar tai svarbu gimnazijos bendruomenei? Nors projektas vyko virtualioje erdvėje, tačiau galima teigti, kad tai vertinga  patirtis kiekvienam dalyviui, nes šiuolaikiniam jaunam žmogui svarbu gebėti komunikuoti ir rasti sprendimą įvairiose situacijose, gebėti spręsti problemas, kritiškai mąstyti. Dalyvavimas šiame tarptautiniame projekte ne tik praturtino ugdymo(si) procesą ir skatino mokymosi motyvaciją, bet ir padėjo kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, skatino suvokti socialinio sąmoningumo bei lyderystės svarbą.

Laima Janonienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė

Skip to content