Veiklos programa „Laikas jausti“

2021 m. spalio 15 d. Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo ir pradėjo vykdyti veiklos programą „Laikas jausti“, kuria siekia atkreipti visuomenės, o ypač Lietuvos mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos gimnazistų taryba ir programos ambasadoriai, bendradarbiaudami su Lietuvos moksleivių sąjunga, nusprendė prisijungti prie programos „Laikas jausti“, kurios tikslas – atskleisti moksleiviams emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti bendruomenę atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo. Gimnazijoje buvo išrinkti programos ambasadoriai, kurie kartu su gimnazistų taryba vykdė LMS inicijuotas veiklas, susijusias su mokinių emocine sveikata.

Gimnazistų tarybos nariai:

1 eilė iš kairės: Naidas Kuodis, Paulius Gečas, Gabrielius Mikulskis

2 eilė iš kairės: Viltė Giedraitytė, Greta Martinaitytė, Matas Ruša, Radvilė Rušaitė, Lauryna Abraitytė, Meda Babenskaitė, Austė Šilkaitytė, Martyna Pikelytė, Austėja Sinickytė, Rugilė Lebedytė, Kamilė Vaiciukevičiūtė, Aurėja Adomavičiūtė

3 eilė iš kairės: Valdas Kupčinskas, Jokūbas Augas, Šarūnas Juška, Linas Majauskas