Veiklos programa „Laikas jausti“

2021 m. spalio 15 d. Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo ir pradėjo vykdyti veiklos programą „Laikas jausti“, kuria siekia atkreipti visuomenės, o ypač Lietuvos mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos gimnazistų taryba ir programos ambasadoriai, bendradarbiaudami su Lietuvos moksleivių sąjunga, nusprendė prisijungti prie programos „Laikas jausti“, kurios tikslas – atskleisti moksleiviams emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti bendruomenę atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo. Gimnazijoje buvo išrinkti programos ambasadoriai, kurie kartu su gimnazistų taryba vykdė LMS inicijuotas veiklas, susijusias su mokinių emocine sveikata.

nuotrauka su gimnazistu tarybos pavardemis, nariais