Mokinių karjeros ugdymo organizavimas gimnazijos bibliotekoje:

 1. Komplektuojamas ir tvarkomas bibliotekos fondas profesinio orientavimo klausimais.
 2. Segtuvuose kaupiami ir sisteminami aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informaciniai leidiniai, kita su karjeros planavimu susijusi metodinė medžiaga.
 3. Užsakomi periodiniai leidiniai „Kur stoti?“, „Kuo būti?“.
 4. Teikiama informacija mokiniams profesinio orientavimo klausimais.
 5. Rengiami teminiai ir naujienų stendai.
 6. Sisteminama, analizuojama informacija apie gimnazistų pasirinktas profesijas, aukštąsias mokyklas, kolegijas, studijas užsienyje. 
Statistiniai duomenys apie tolimesnes abiturientų studijas:

2015 metų statistiniai duomenys

2016 metų statistiniai duomenys
2017 metų statistiniai duomenys
2018 metų statistiniai duomenys
2019 metų statistiniai duomenys
2020 metų statistiniai duomenys
2021 metų statistiniai duomenys

Profesinio informavimo leidiniai bibliotekoje

 • Karjeros planavimo vadovas studentui. Vilnius, 2008.
 • Kur stoti užsienyje : visa informacija apie studijas užsienyje. Kaunas, 2014.  
 • Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui. Vilnius, 2007.
 • Profesinės karjeros vadovas. Vilnius, 1998.
 • Profesijos vadovas. Vilnius, 2007.
 • Savęs pažinimo vadovas studentui. Vilnius, 2007.
 • Viskas apie bakalauro studijas Jungtinėje Karalystėje. Vilnius, 2010.
 •  Kuo būti? : žurnalas. Kaunas, 2019.
 • Kur stoti?: žurnalas. Kaunas, 2019.                                   

Elektroniniai dokumentai karjeros planavimui:

Savęs pažinimo vadovas studentui
Karjeros planavimo vadovas studentui studentui

Daug aktualios ir naudingos medžiagos apie profesijų pasiūlą, pasirinkimą, studijų ir įsidarbinimo galimybes rasite virtualioje bibliotekoje:

Literatūros sąrašas

Filmai apie profesijas

 

Skip to content