VDU klasė

 

VDU klasė. Kas tai? VDU klasė  I klasių gimnazistų laikinoji grupė, įsteigta siekiant bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą, skatinti mokinius ateityje rinktis technologijų bei gamtos mokslų studijas, daugiau sužinoti apie studijų programas, skatinti bendradarbiauti mokytojus ir dėstytojus.  

Misija  ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, mokslui ir naujausioms technologijoms, žemės, miško ir vandens išteklių darniam naudojimui bei kultūros vertybėms imlią asmenybę. VDU klasės mokinių ugdymas(sis)  integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Ugdymo turinys papildytas moduliu „Eksperimentiniai gamtos mokslai“, rengiamos netradicinio ugdymo dienos VDU ir jo padaliniuose. VDU klasės mokiniams suteikiama galimybė klausytis universiteto dėstytojų paskaitų: biologijos, chemijos, ekonomikos, karjeros planavimo, atlikti praktinius darbus VDU auditorijose bei laboratorijose.  Universitetas įsipareigoja supažindinti mokinius su studijų programomis, įdomesniais moksliniais tyrimais, suteikti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką. Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie universitete įgytas žinias. 

Integruotas gamtos mokslų modulis

Motyvacinis laiškas dėl priėmimo į VDU klasę 

 VDU dienos akimirkos Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje

Albumai 

VDU Žemės ūkio akademijos komanda kartu su VDU dėstytojais bei studentais svečiavosi Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje, kurioje vyko VDU diena.  Nuo pat ryto moksleiviai turėjo galimybę tiesiai iš VDU studentų bei dėstytojų lūpų išgirsti apie karjeros valdymą, inžinerines studijas, medijas ir kt.

Nuoroda į VDU facebook paskyrą. https://www.facebook.com/pg/VDU.zemes.ukio.akademija/photos/?tab=album&album_id=2145113462235721