Atributika, Misija, Vizija

Šviesiosios gimnazijos giesmė

 

Muzikos aranžuotė: Sigitos Aukštiejūtės – Morkūnienės, 

 

Tekstas: Daivos Petkevičiūtės

 

Mielas jaunime, viltie laisvosios Tėvynės,

Leiskis tu vedamas meilės šventos, begalinės,

Į ateitį ženk,

Išminties pasisemk

Iš žemės gimtosios šaltinio.

 

Ateitį rinkis ir savo svajonę apginki,

Skrydžiui aukščiausiam tvirtus sparnus išauginki,

Eik su džiaugsmu

Pasirinktuoju keliu

Savo kilnaus pašaukimo.

 

Džiūgauk, jaunime, ir platų pasaulį pažinki,

Sodą jaunystės vilčių ir žinių pasodinki,

Gėrį dalink

Ir širdimi apkabink

Brolį ir sesę gimtinėj.

 

 

MISIJA

 

    Prasmės, atradimų ir pažangos siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi, kurianti aplinką moderniam,

patyriminiam, integraliam ugdymui(si).

 

VIZIJA   

 

   Gimnazija tikslingai kuria aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi: teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo kiekvieno mokinio savarankiškumą, pilietiškumą, aukštą kultūrą, skatina lyderystę, sėkmės siekį ir kūrybišką veiklą besikeičiančioje visuomenėje.

 

FILOSOFIJA

 

  „Nonscholaesed vitae discimus“ („Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, Seneka).

 

VERTYBĖS

 

  Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

 

  Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

 

  Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija.

 

  Atvirumas kaitai – naujovių priėmimas, išlaikant tradicijas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

 

  Lyderystė – inicijuojame, dalinamės atsakomybe, bandome.

 

 

Gimnazistų daina

 

Tekstas:  Vytauto Barausko

Muzikos oranžuotė:  Algio Bražinsko,

 

ANKSTYVOJO VYTURIO GIESMĖ

 

Rugsėjo spalvom išdabinta,

Gėlių auskarais papuošta,

Šviesiausių svajonių žibintą

Mums uždega meilė šventa.

 

 Pried: Vaikystės vyturio giesmė,

             Jaunystės šaltinio versmė,

             Mieloji mokykla –

             Gėrio ir grožio sala.

 

Nutolsta prabėgantys metai,

Lyg jūroje burė balta,

O jų duburiuotais verpetais

Palydi mums meilė šventa.

 

Pried.

 

Nevėžio dainom apdainuota,

Kėdainių vardu papuošta,

Per giedrą, per lietų, per gruodą

Vis šaukia mus meilė šventa.

 

 Pried.