Vizija, misija

MISIJA

Prasmės, atradimų ir pažangos siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi, kurianti aplinką moderniam,

patyriminiam, integraliam ugdymui(si).

VIZIJA   

Gimnazija tikslingai kuria aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi: teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo kiekvieno mokinio savarankiškumą, pilietiškumą, aukštą kultūrą, skatina lyderystę, sėkmės siekį ir kūrybišką veiklą besikeičiančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

Nonscholaesed vitae discimus. Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės. (Seneka)

VERTYBĖS

Bendrystė  esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

Pagarba  priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

Profesionalumas  atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija.

Atvirumas kaitai  naujovių priėmimas, išlaikant tradicijas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

Lyderystė  inicijuojame, dalinamės atsakomybe, bandome.

Skip to content