Vizija, misija

MISIJA

    Prasmės, atradimų ir pažangos siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi, kurianti aplinką moderniam,

patyriminiam, integraliam ugdymui(si).

 

VIZIJA   

   Gimnazija tikslingai kuria aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi: teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo kiekvieno mokinio savarankiškumą, pilietiškumą, aukštą kultūrą, skatina lyderystę, sėkmės siekį ir kūrybišką veiklą besikeičiančioje visuomenėje.

 

FILOSOFIJA

  „Nonscholaesed vitae discimus“ („Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, Seneka).

 

VERTYBĖS

  Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

  Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

  Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija.

  Atvirumas kaitai – naujovių priėmimas, išlaikant tradicijas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

  Lyderystė – inicijuojame, dalinamės atsakomybe, bandome.