Programa Ž.E.M.E.

2019 m. startavo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) metinė programa „Ž. E. M. E.“ („Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“), kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius moksleivius bei mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į ekologijos, aplinkosaugos svarbą.

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje gimnazistų taryba, bendradarbiaudama su Lietuvos moksleivių sąjunga, nusprendė įgyvendinti ekologinį projektą „Ž.E.M.E”, kurio tikslas – keisti gimnazijos bendruomenės požiūrį ir įpročius, kad kasdieniai gimnazijoje vykstantys procesai taptų mažiau žalingi aplinkai. Gimnazijoje įkurtas mokinių aplinkosaugos komitetas, kurio veiklą koordinuoja chemijos mokytoja Irma Krivickienė. Šis komitetas iš LMS kiekvieną mėnesį gaudavo įvairias aplinkosaugos užduotis (iššūkius). Į projekto įgyvendinimą buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė.

Pirmasis spalio mėnesio iššūkis buvo pavadintas „Klimato kaita”. Aplinkosaugos komitetas atliko bendruomenės apklausą apie tai, kokiomis transporto priemonėmis atvykstama į gimnaziją. Visos klasės, paminėdamos klimato kaitos dieną, diskutavo, kaip gimnazijos bendruomenė gali  keliauti, nekenkdama aplinkai, taupyti energiją. Taip bendruomenėje gimė programos „Išjunk šviesą” idėja.  Mokiniai sukūrė plakatą, kuriuo kvietė visus taupyti elektros energiją. Klasėse buvo paskirti budintys mokiniai, kurie po pamokos išjungdavo be reikalo degančią šviesą. Mokiniai fiksavo elektros skaitiklių rodmenis, juos lygino su praeitų metų duomenimis, atliko matematinius skaičiavimus. Taip gimnazijai pavyko sutaupyti elektros energijos už 1000 eurų.

Lapkričio mėnesio veiklos buvo skirtos „Rūšiavimo” iššūkiui. Aplinkosaugos komitetas, gimnazistų taryba, mokytojai  ir administracija apskrito stalo diskusijoje tarėsi, kaip gimnazijos veikla galėtų tapti palankesnė  aplinkai. Gimnazijos koridoriuose atsirado rūšiavimo ir depozito dėžės. Mokiniai sukūrė vaizdo klipą „Rūšiuok”, kuriame skatinama keisti įpročius ir atsakingai rūšiuoti atliekas.

Gruodžio mėnesį bendruomenė skyrė „Vartotojiškumo” iššūkiui. Mokiniai patys sukūrė ir įvykdė apklausą, kuria bandė išsiaiškinti, kaip gimnazistai supranta vartotojiškumą ir minimalizmą. Apklausos duomenys atskleidė, kad reikalingas bendruomenės švietimas šia tema. Klasės prisidėjo prie akcijos „Knygų Kalėdos” ir dovanojo bibliotekai perskaitytų knygų. Aplinkosaugos komitetas organizavo popietę, kurios metu mokiniai mokėsi kalėdines dovanas pakuoti į ekologiškas pakuotes.

Įgyvendindami sausio mėnesio iššūkį „Maisto kaina pasauliui”  mokiniai pamokose gilinosi į sveikos mitybos klausimus. Jie sukūrė mokomąjį filmuką, kuriuo mokiniai buvo skatinami rinktis sveikus pietus gimnazijos valgykloje.

Vasario mėnesio iššūkis – „Miškų svarba pasauliui”. Visų klasių atstovai dalyvavo aplinkosaugos komiteto oganizuotame protmūšyje apie miškų svarbą. Gimnazistų tarybos narė A. Šilkaitytė atstovavo mūsų gimnazijai Lietuvos mokinių sąjungos XXIX žiemos forumo neeilinėje asamblėjoje ir pristatė bendruomenės įgyvendinamą ekologinį projektą „Ž.E.M.E”.

Nors šalyje dėl COVID-19 buvo paskelbtas karantinas, projekto įgyvendinimas nenutrūko. Balandžio mėnesio iššūkis – „Oro tarša”. Mokiniai sukūrė plakatą, kuris skatino mokinius būti socialiai atsakingus, ir atliko apklausą apie taršos pokyčius karantino metu. Apklausa parodė, kad mokiniai pastebi teigiamą ekonomikos sulėtėjimo poveikį oro taršai. Baigiantis mokslo metams gimnazijos bendruomenei teko vienas didžiausių socialinės atsakomybės iššūkių – „Tvarumas”.  Tvarumo idėja – kurti ateitį atsakingai ir ilgam. Apibendrinome,  kiek projekto veiklos buvo efektyvios. Bendruomenės apklausa atskleidė, kad mokiniai noriai dalyvavo veiklose ir prisidėjo prie to, kad gimnazija taptų žalesnė. Baigiantis mokslo metams mokiniai sukūrė filmuką „Tvarumas”, kuriuo skatina visus ugdytis socialinę atsakomybę.

Projektas įsiminė visiems bendruomenės nariams ir jie suprato, kad kiekvienas galime šiek tiek keisti pasaulį į gera, o pradėti turime nuo savęs.

Skip to content