Tėvų klubas, kaip nevyriausybinė organizacija, įsikūrė 2003 m. balandžio 4 d. Ši organizacija, vienijanti apie 90 aktyviausių tėvų, įsiliejo į gimnazijos bendruomenės veiklą. Tėvai yra aktyvūs gimnazijos tarybos nariai,  padeda svarstyti gimnazijos strateginį ir ugdymo planus, prisideda rengiant gimnazijos metines programas, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektus.

Tėvai aktyviai ieško rėmėjų, organizuoja dviejų procentų pajamų mokesčio rinkimą,  remia įvairias iniciatyvas. Tėvai dalyvauja rengiant ir remia pagrindines gimnazijos šventes: Rugsėjo 1-ąją, sporto šventę, Mokytojų dieną, kalėdinę vakaronę, bendruomenės vakaronę „Bendraukime” ir kt. Iš tėvų klubo sąskaitos kiekvieną mėnesį apmokamas mokytojų metodinės medžiagos spausdinimas, skatinami geriausi mokiniai. Be to, tėvų klubas padeda aprūpinti mokinius vadovėliais, prisidėjo įrengiant gimnazijos radiją. 

  NVO tėvų klubo įstatai  

Naujienos

Mamų ir dukrų vakaras 2019 m. sausio 3d.

Kalėdomis kvepiantis rytas 2018 m. gruodžio 21 d. 

Tėvų klubo narių susirinkimas 2018 m. lapkričio 7d.

Protų mūšis ,,Rinkimų karštinė,,  2019 m. balandžio 4 d.

Skip to content