Sėkmės ir lyderystės ugdymo organizavimas

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ,,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ koreguojamas Kėdainių šviesiosios gimnazijos neformaliojo skyriaus „Sėkmės ir lyderystės mokykla“ ugdymo planas ir skelbiamos pavasario atostogos nuo kovo 16 iki kovo 27 d.