Sudėtis

 1.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS sudėtis:

  1. Vilma Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Justina Baltramiejūnė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
  3. Asta Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
  4. Norvilė Virmauskė, psichologė, komisijos narė;
  5. Indrė Mackevičienė, karjeros planavimo specialistė, komisijos narė;
  6. Irena Ragožienė, biologijos mokytoja, klasės vadovė, komisijos narė.
  7. Aldona Šliažaitė, lietuvių kalbos mokytoja, komisijos sekretorė.

   

  Su VGK nariais galima susisiekti el. paštais:

  1. Vilma Sakalauskienė – vilma.sakalauskiene@sviesioji.lt
  2. Justina Baltramiejūnė – justina.baltramiejune@sviesioji.lt
  3. Asta Krasauskienė – asta.krasauskiene@sviesioji.lt
  4. Norvilė Virmauskė – norvile.virmauske@sviesioji.lt
  5. Indrė Mackevičienė – indre.mackeviciene@sviesioji.lt
  6. Irena Ragožienė – irena.ragoziene@sviesioji.lt
  7. Aldona Šliažaitė – aldona.sliazaite@sviesioji.lt