Sudėtis

 1.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS sudėtis:

  1. Vilma Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Justina Baltramiejūnė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
  3. Asta Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
  4. Norvilė Virmauskė, psichologė, komisijos narė;
  5. Indrė Mackevičienė, karjeros planavimo specialistė, komisijos narė;
  6. Irena Ragožienė, biologijos mokytoja, klasės vadovė, komisijos narė.
  7. Aldona Šliažaitė, lietuvių kalbos mokytoja, komisijos sekretorė.

  Su VGK nariais galima susisiekti el. paštais:

  1. Vilma Sakalauskienė – vilma.sakalauskiene@sviesioji.lt
  2. Justina Baltramiejūnė – justina.baltramiejune@sviesioji.lt
  3. Asta Krasauskienė – asta.krasauskiene@sviesioji.lt
  4. Norvilė Virmauskė – norvile.virmauske@sviesioji.lt
  5. Indrė Mackevičienė – indre.mackeviciene@sviesioji.lt
  6. Irena Ragožienė – irena.ragoziene@sviesioji.lt
  7. Aldona Šliažaitė – aldona.sliazaite@sviesioji.lt

         2. Krizių valdymo komandos sudėtis:

  1. Violeta Liutkienė – direktorė, komandos vadovė, atsakinga už komunikaciją su žiniasklaida;
  2. Asta Krasauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, narė atsakinga už komunikaciją su gimnazijos bendruomene;
  3. Vilma Sakalauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, narė atsakinga už komunikaciją su gimnazijos bendruomene;
  4. Simona Bolisienė – administratorė, narė atsakinga už komunikaciją su gimnazijos bendruomene;
  5. Justina Baltramiejūnė – socialinė pedagogė, narė atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
  6. Norvilė Virmauskė – psichologė, narė atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
  7. Romualdas Umbrasas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui, narys, atsakingas už saugumo priežiūrą ir komunikaciją su policija ir saugos tarnyba;
  8. Daiva Motiejūnienė – raštinės administratorė, narė atsakinga už saugumo priežiūrą ir komunikaciją su policija ir saugos tarnyba;
  9. Irena Ragožienė – biologijos mokytoja, narė atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
  10. Dainius Leikauskas – kūno kultūros mokytojas, narys atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
  11. Giedrė Frolovienė – sveikatos priežiūros specialistė, narė atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.
Skip to content