Tolerancijos ugdymo centras

„Kai žmonės nėra abejingi vieni kitiems, jie kalba, o tai jau gerai“, –
teigė filosofas, eseistas, pedagogas, politikas ir visuomenės veikėjas Leonidas Donskis.

Tolerancija – tai pakantumas, pagarba kitiems, pagalba, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. 
Tolerancijos ugdymo centro uždaviniai
  • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti bendruomenės narius dalyvauti renginiuose tolerancijai ugdyti.
  • Organizuoti pamokas, paskaitas ir diskusijas tolerancijos temomis, ekskursijas, išvykas, susitikimus su įdomiais žmonėmis.
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais rajone ir Lietuvoje.
Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje veikiantis Tolerancijos ugdymo centro siekis – tolerantiška ir aktyvi gimnazijos bendruomenė, sauganti istorinę atmintį bei prisidedanti prie pilietiškos visuomenės kūrimo.

Koordinatoriai

Zita Rosteikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Asta Jakštienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vidmantas Širka

Istorijos mokytojas

Naudingos nuorodos

Tarptautinė komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti www.komisija.lt

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus http://www.jmuseum.lt

Tolerancijos ugdymo centro veikla

„Kai žmonės nėra abejingi vieni kitiems, jie kalba, o tai jau gerai“, –
teigė filosofas, eseistas, pedagogas, politikas ir visuomenės veikėjas Leonidas Donskis.

Skip to content