KTU klasė

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje naujus mokslo metus pradės „KTU klasė“

2022-2023 mokslo metais devyniuose regionuose 13 ugdymo įstaigų steigiamos „KTU klasės“. Pagrindinis jų tikslas suteikti mokiniams kompleksines sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų žinias bendradarbiaujant gimnazijai ir universitetui. Balandžio 8 d. Kaune, KTU multifunkciniame centre,  įvyko ir pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas.

Klasių formavimo principus spręs mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime diskutuota, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos atsižvelgiant į regiono specifiką  skiriasi.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“, – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Jau dabar mokiniai, pildydami prašymus mokytis gimnazijoje, gali pareikšti norą patekti į „KTU klasę“, rašydami motyvacinį laišką.

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausyti aktualių mokslininkų paskaitų tiek KTU, tiek pasikviečiant lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. Kęstutis Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

„KTU klasės“ veikla

Gilindami fizikos žinias, kovo 1 dieną 1e KTU klasės mokiniai  vyko į Kauno technikos universitetą atlikti fizikos laboratorinių darbų ,,Srovės tekėjimas įvairiose terpėse“. Mokiniai matavo elektros srovės ir varžos priklausomybę nuo įtampos laidininke, puslaidininkyje, dujose, tikrino elektrolizės dėsnio veikimą, matavo elektros srovės priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos. Diena buvo intensyvi ir naudinga, nes mokiniai galėjo praktiškai pritaikyti teorines.

2023-11-28 1e KTU klasės startavo visi mokiniai vyko į Kauno technikos universitetą atlikti chemijos laboratorinio darbo ,,Plonasluoksnės chromatografijos taikymo metodai“. Prieš laboratorinį darbą universitete mokiniai išklausė teorinę paskaitą ,,Mišinių išskirstymo būdai“. Atlikto laboratorinio darbo tikslas – plonasluoksnės chromatografijos metodu nustatyti, kurie iš duotų organinių junginių įeina į tiriamojo mišinio sudėtį ir įvertinti skirtingo politiškumo eliuentų  įtaką junginiams. 1e klasės mokiniai liko labai patenkinti universiteto organizuotomis veiklomis, sužinojo, kaip saugiai ir kruopščiai, pagal instrukcijas vykdyti laboratorinius darbus, operatyviai dirbti komandoje ir pažinti naujus chemijos atradimus.

2023-11-30 2e klasės gimnazistai savo, kaip „KTU klasės“, šių mokslo metų veiklas pradėjo išvyka į KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetą, kuriame vyko fizikos laboratoriniai darbai: buvo tyrinėjama elektros srovių sąveika, apibrėžiama magnetinė (Ampero) jėga. Gimnazistai aiškinosi, kas yra magnetinis laukas, magnetinio lauko indukcija, sužinojo, kas sukuria magnetinį lauką tiesiame laidininke, ritėje, nuolatiniame magnete. Mokiniai stebėjo tris laboratorinius darbus: nustatė magnetinę indukciją ir jos priklausomybę nuo srovės stiprio ir atstumo, atliko skaičiavimus

2023-03-22 „KTU klasės“ gimnazistai žinias gilino klausydamiesi nuotolinių KTU dėstytojų paskaitų. Mokiniams buvo parengtas paskaitų, skirtų Žemės dienai, ciklas. Savanoriškai pasirinkę ir užsiregistravę gimnazistai galėjo klausytis paskaitų apie radiacinę taršą, technologijas, leidžiančias išsaugoti švarią gamtą, medžiagų srautus gamtoje ir visuomenėje, pramonės paliekamą anglies dvideginio pėdsaką, maisto švaistymą. Kovo 22 d. buvo skirta matematikai. Mokiniai klausėsi KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios matematikos katedros dėstytojos dr. Aušros Žvironienės paskaitos „Funkcijos“. „KTU klasės“ gimnazistai gilino teorines žinias ir atliko praktines užduotis.

Nuotrauka mokiniai paskaitoje

2023-02-24 „KTU klasė“ mokėsi ne gimnazijoje, o klausėsi teorinių paskaitų ir atliko praktinius darbus KTU laboratorijose. Paskutinis vasario penktadienis buvo skirtas chemijai (tema „Amfoteriškumas“) ir fizikai („Nuolatinė elektros srovė“). Atlikdami chemijos laboratorinį darbą, gimnazistai turėjo paruošti nurodytos molinės koncentracijos sieros rūgšties tirpalą ir nustatyti pagaminto tirpalo molinę koncentraciją titravimo būdu, atlikti skaičiavimus, įvardyti paveikslėlyje pavaizduotas titruoti reikalingas priemones. Gilindami fizikos žinias, „KTU klasės“ mokiniai matavo elektros srovės ir varžos priklausomybę nuo įtampos laidininke, puslaidininkyje, dujose, tikrino elektrolizės dėsnio veikimą praktikoje, matavo elektros srovės priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos. Penktadienis buvo intensyvus ir naudingas, nes mokiniai galėjo teorines žinias įtvirtinti praktikoje.

2023-01-23 „KTU klasės“ gimnazistams vyko nuotolinė KTU Taikomosios matematikos katedros dėstytojos dr. Aušros Žvironienės paskaita „Reiškiniai su šaknimis ir greitosios daugybos formulės“. Mokiniai pakartojo teorinę medžiagą ir ją įtvirtino spręsdami sudėtingesnius uždavinius.

2023-01-20 buvo pirmoji šiais metais „KTU klasės“ išvyka į KTU. Diena buvo skirta chemijos ir biologijos žinioms įtvirtinti. Gimnazistai klausėsi teorinių paskaitų, sprendė uždavinius ir atliko du laboratorinius darbus. Chemijos laboratorinio darbo „Indikatoriai. Hidroksidų gavimas ir cheminės savybės“ metu mokiniai nustatė tirpalų pH vertes, atliko bandymus ir gavo hidroksidus, apibūdino jų chemines savybes, rašė reakcijų bendrąsias ir jonines lygtis. Biologijos laboratorinio darbo „Osmosas ir difuzija maistinėse sistemose“ metu gimnazistai ruošė skirtingos koncentracijos želatinos hidrogelius, skaičiavo jų brinkimo gebas, tyrė hidrogelių būklę imitacinėje skrandžio terpėje, apibūdino plazmolizės procesą. Mokiniai savo darbus turi įkelti į virtualią mokymosi aplinką Moodle”.

„KTU klasės“ gimnazistai 2022 m. gruodžio mėn. lankėsi KTU universitete, Matematikos ir gamtos mokslų fakultete. Užsiėmimai buvo skirti fizikos ir IT žinioms įtvirtinti: gimnazistai atliko praktinį darbą „Susikurk savo interneto svetainę“ ir fizikos laboratorinį darbą „Termodinamika“. „KTU klasės“ mokiniai susipažino su turinio valdymo sistemomis, išklausė teorinę paskaitą apie vidinę energiją, jos kitimo būdus, savitąją šilumą ir šilumos kiekį, termodinamikos laboratorinio darbo metu rado medžiagų savitąsias šilumas, lydymosi šilumą ir kuro degimo šilumą.

2022 m. lapkričio 25 d. „KTU klasės” mokiniai dalyvavo laboratoriniuose darbuose, vykusiuose KTU, ir įtvirtino temų Cheminiai ryšiai” ir Rūgštys” žinias. Gimnazistai atliko du laboratorinius darbus ir dalyvavo paskaitoje, kurios metu sprendė uždavinius. Per pirmą laboratorinį darbą Masės dalies (procentinės) koncentracijos tirpalo ruošimas” gimnazistai turėjo paruošti nurodytos koncentracijos tirpalus. Atlikdami antrą laboratorinį darbą Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės” mokiniai stebėjo atliekamus bandymus, įvardijo reakcijų požymius, universaliuoju indikatoriumi matavo tirpalų ph, atliko bandymus ir tyrė rūgščių chemines savybes, rašė bendrąsias ir jonines lygtis. Darbų aprašymus KTU klasės” gimnazistai turi įkelti į platformą Moodle”.

 „KTU klasės“ paskaita gimnazijoje 2022-11-30

Moterys ar vyrai palankiau vertina robotus? Ar robotai gali kelti grėsmę žmogui? Kokių iššūkių kils žmonijai naudojant superintelektą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų „KTU klasės“ gimnazistai galėjo sužinoti 2022-11-10 dalyvaudami nuotolinėje paskaitoje „Dirbtinio intelekto svarba“, kurią skaitė KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė prof. dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė. Profesorė pabrėžė, kad dirbtinis intelektas labai svarbus skaitmenizacijos eroje. Gimnazistai sužinojo, kokios kompetencijos reikalingos dirbtinio intelekto specialistui, koks šios srities specialistų poreikis, kokiose srityse galima dirbti. Taip pat profesorė aptarė dirbtinio intelekto tipus, demonstravo, kaip veikia dirbtinio intelekto metodai. Paskaitos metu svarstytos ir etinės problemos, kylančios naudojant dirbtinį intelektą. „KTU klasės“ gimnazistai ne tik išklausė teorinę medžiagą, bet turės atlikti ir praktines užduotis. Ši paskaita – įvadas į paskaitų ir praktinių veiklų ciklą apie dirbtinį intelektą, skirtą „KTU klasės“ gimnazistams ir mokytojams.

„KTU klasės“ vadovė Asta Jakštienė

 

2022-09-12 Šviesiojoje gimnazijoje svečiavosi KTU atstovai ir vyko pirmasis „KTU klasės” mokinių praktinis užsiėmimas. Gimnazistai ne tik klausėsi KTU Cheminės technologijos fakulteto dekano prof. Kęstučio Baltakio paskaitos „Įrankiai analitiniam mąstymui ugdyti: reikšminiai skaitmenys, paklaida”, bet ir atliko praktines užduotis: keitė matematinius, fizikinius, cheminius matavimo vienetus į didesnius ir mažesnius, iš vienos pagrindinės formulės išsivedė naujas, skaičiavimų atsakymus pateikė standartine skaičiaus išraiška. Savo darbus mokiniai įkėlė į virtualaus mokymosi aplinką Moodle”.

Skip to content