KTU klasė

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje naujus mokslo metus pradės „KTU klasė“

2022-2023 mokslo metais devyniuose regionuose 13 ugdymo įstaigų steigiamos „KTU klasės“. Pagrindinis jų tikslas suteikti mokiniams kompleksines, sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų, žinias bendradarbiaujant Gimnazijai ir Universitetui. Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre,  įvyko ir pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas.

Klasių formavimo principus spręs mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir Gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime diskutuota, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos, atsižvelgiant į regiono specifiką – skiriasi.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į Universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“ – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Jau dabar mokiniai, pildydami prašymus mokytis gimnazijoje, gali pareikšti norą patekti į „KTU klasę“, rašydami motyvacinį laišką.

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek Universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir Universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualias mokslininkų paskaitas tiek KTU, tiek pasikviečiant lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus Universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. Kęstutis Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

„KTU klasės“ veikla

2022 m. lapkričio 25 d. „KTU klasės” mokiniai dalyvavo laboratoriniuose darbuose, vykusiuose KTU, ir įtvirtino temų Cheminiai ryšiai” ir Rūgštys” žinias. Gimnazistai atliko du laboratorinius darbus ir dalyvavo paskaitoje, kurios metu sprendė uždavinius. Per pirmą laboratorinį darbą Masės dalies (procentinės) koncentracijos tirpalo ruošimas” gimnazistai turėjo paruošti nurodytos koncentracijos tirpalus. Atlikdami antrą laboratorinį darbą Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės” mokiniai stebėjo atliekamus bandymus, įvardijo reakcijų požymius, universaliuoju indikatoriumi matavo tirpalų ph, atliko bandymus ir tyrė rūgščių chemines savybes, rašė bendrąsias ir jonines lygtis. Darbų aprašymus KTU klasės” gimnazistai turi įkelti į platformą Moodle”.

 „KTU klasės“ paskaita gimnazijoje 2022-11-30

Moterys ar vyrai palankiau vertina robotus? Ar robotai gali kelti grėsmę žmogui? Kokių iššūkių kils žmonijai naudojant superintelektą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų „KTU klasės“ gimnazistai galėjo sužinoti 2022-11-10 dalyvaudami nuotolinėje paskaitoje „Dirbtinio intelekto svarba“, kurią skaitė KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė prof. dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė. Profesorė pabrėžė, kad dirbtinis intelektas labai svarbus skaitmenizacijos eroje. Gimnazistai sužinojo, kokios kompetencijos reikalingos dirbtinio intelekto specialistui, koks šios srities specialistų poreikis, kokiose srityse galima dirbti. Taip pat profesorė aptarė dirbtinio intelekto tipus, demonstravo, kaip veikia dirbtinio intelekto metodai. Paskaitos metu svarstytos ir etinės problemos, kylančios naudojant dirbtinį intelektą. „KTU klasės“ gimnazistai ne tik išklausė teorinę medžiagą, bet turės atlikti ir praktines užduotis. Ši paskaita – įvadas į paskaitų ir praktinių veiklų ciklą apie dirbtinį intelektą, skirtą „KTU klasės“ gimnazistams ir mokytojams.

„KTU klasės“ vadovė Asta Jakštienė

 

2022-09-12 Šviesiojoje gimnazijoje svečiavosi KTU atstovai ir vyko pirmasis „KTU klasės” mokinių praktinis užsiėmimas. Gimnazistai ne tik klausėsi KTU Cheminės technologijos fakulteto dekano prof. Kęstučio Baltakio paskaitos „Įrankiai analitiniam mąstymui ugdyti: reikšminiai skaitmenys, paklaida”, bet ir atliko praktines užduotis: keitė matematinius, fizikinius, cheminius matavimo vienetus į didesnius ir mažesnius, iš vienos pagrindinės formulės išsivedė naujas, skaičiavimų atsakymus pateikė standartine skaičiaus išraiška. Savo darbus mokiniai įkėlė į virtualaus mokymosi aplinką Moodle.