Veikla

Kėdainių šviesiosios gimnazijos išvyka į VGTU 2020-01-31

Sausio 31 dieną universitetinė Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių grupė lankėsi VGTU, kuriame vyko laboratoriniai fizikos, biochemijos  ir chemijos bandymai. Be bandymų, antrų ir trečių klasių mokiniai, taip pat dalyvavo matematikos ir karjeros  paskaitose. Automobilių kelių mokslo laboratorijoje vyko demonstruojamieji bandymų stebėjimai.

2019 m. gegužės 28 d. Kėdainių šviesiosios gimnazijos VGTU klasę lankę ir universitete edukacinėse erdvėse bei laboratorijose dirbę 2-okai ir 3-okai gavo VGTU universiteto pažymėjimus.

Tikimės VGTU klasę lankę mokiniai įgijo vertingų žinių, susipažino su universiteto veiklomis ir praktikomis.

Linkime VISIEMS didžiulės sėkmės renkantis savo gyvenimo kelią!..

 Lapkričio 20 d. 2-3 VGTU klasės vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 2 VGTU klasė atliko chemijos laboratorinius bandymus, o 3 VGTU klasės – fizikos laboratorinius. Abi klasės dalyvavo paskaitoje ,,Menas ir matematika“ bei stebėjo bandymus.

VGTU pateko į pasaulio universitetų šimtuką: pasiekė aukščiausią poziciją Lietuvos istorijoje.  Plačiau…

 Lapkričio 24 d. gimnazijoje lankėsi VGTU aplinkosaugos laboratorija. VGTU ir ASU klasių mokiniai bei mokinių mokslinės draugijos nariai turėjo galimybę stebėti ir atlikti po tris laboratorinius bandymus: mobiliųjų telefonų elektromagnetinių lauko, oro taršos nustatymo, triukšmo lygio nustatymo tyrimus.

Lapkričio 29-30 dienomis net dvidešimt VDU klasės mokinių lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete. Grįžę moksleiviai buvo kupini motyvacijos ir pasisėmę žinių. Pirmąją dieną universitete mokiniai praleido lyg tikri studentai: susipažino su ASU studijų programomis, klausėsi trijų paskaitų – ”Ekonomikos anatomija, pažintinės paskaitos „Sveikas dirvožemis – sveikam gyvenimui!“ bei „Ekologiškas maistas – valgome ir geriame draugiškai su aplinka“. Taip pat moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su ASU studentų atstovybe, kartu su jais valgė studentišką vakarienę. Antroji diena taip pat buvo įspūdinga. Mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose chemijos labaratorijoje, nustatė duonos rūgštingumą, o agrobiotechnologijų labaratorijoje pamatė „Augalinės ląstelės nuotykius mėgintuvėlyje!“. Be to, dalyviai svečiavosi ASU muziejuje ir išgirdo, kokį ryšį mūsų gimtasis miestas turi su universitetu. Apsilankymas buvo įdomus ir naudingas. Visi tikisi sugrįžti dar ne kartą! 

Kovo 7dienos VDU dienos akimirkos Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje

Albumai 

VDU dienos akimirkos Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje

VDU Žemės ūkio akademijos komanda kartu su VDU dėstytojais bei studentais svečiavosi Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje , kurioje šiandien buvo VDU Diena!  Nuo pat ryto moksleiviai turėjo galimybę tiesiai iš VDU studentų bei dėstytojų lūpų išgirsti apie karjeros valdymą, inžinerines studijas, medijas, meną, išbandyti bioverslo idėjų generavimą praktiniame užsiėmime ir kt.

Nuoroda į VDU žemės ūkio facebooko paskyrą. https://www.facebook.com/pg/VDU.zemes.ukio.akademija/photos/?tab=album&album_id=2145113462235721

 

2018 m. rugsėjo 20 dieną Aleksandro Stulginskio universitete vyko ASU klasių susitikimas

Susitikimą pradėjo ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas. Mokiniai dalyvavo paskaitose „Gyvenimo logistika“, „Karjeros keliai ir klystkeliai“. Gimnazijos vadovai Ir mokytojai su  ASU rektoriumi, VDU studijų prorektore  doc. Laima Taparauskiene  Ir fakultetų dekanats apžvelgė praėjusių metų veiklas Ir diskutavo apie ASU klasių perspektyvas Ir veiklos kryptis 2018-2019 m.m. Susitikimo dalyviai nusprendė sukurti ASU klases turinčių mokyklų tinklą.

Daugiau informacijos apie susitikimą čia: http://asu.lt/drauge-augti-pasiryzusios-asu-klases-pradejo-mokslo-metus/

2018 m. kovo 29 d. ASU klasės mokiniai lankėsi universitete, kur klausėsi paskaitų apie geologiją ir Lietuvos žemės ypatumus, atliko dirvožemio tyrimus, chemijos laboratorinius darbus bei diskutavo apie iššūkius kylančius renkantis tinkamą profesiją.

2017 m. gruodžio 13 d. ASU klasės mokiniai lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete.

Ugdymo dienos programa. Atsisiųsti…


2017 m. lapkričio 24 d. ASU klasės mokiniai bei mokinių mokslinės draugijos nariai turėjo galimybę aplinkosaugos laboratorijoje stebėti ir atlikti po tris laboratorinius bandymus: mobiliųjų telefonų elektromagnetinių lauko, oro taršos nustatymo, triukšmo lygio nustatymo tyrimus.

ASU klasėje 2016-2017 mokslo metais mokėsi 25 antrų klasių ir 15 pirmų klasių mokinių.

2016 lapkričio 17 d. vyko ASU diena gimnazijoje. Gimnazistams, baigusiems pirmuosius metus, įteikti ASU pažymėjimai. Mokiniai klausėsi Aleksandro Stulginsnio lektorių paskaitų, dalyvavo komandos formavimo užsiėmimuose. 

Keletas atsiliepimų:

Kornelija Juškevičiūtė sakė: ,,Dieną praleidau puikiai. Labai patiko, nes nebuvo nuobodu. Buvo įdomu sužinoti, kokių įdomių dalykų mokoma ASU bei kokius darbus atlieka tam tikros profesijos žmonės.Taip pat sužinojau apie man dar negirdėtas profesijas. Buvo smagu žinoti, jog lietuviai yra labai vertinami kaip žemės ūkio specialistai ir kt. Taip pat buvo įdomu klausyti paskaitos apie paukščius, kaip juos tinkamai prižiūrėti. Dar patiko užsiėmimai, kuriuos atlikom visi kartu. Žinoma, labai patiko ir dovanos.“

Mėta Cekanavičiūtė: ,,Buvo naudinga, nes visi labiau pažinome vienas kitą, pirmą kartą daug dirbome kartu.“

Matas  Smolinas: ,, Diena su ASU lektoriais labai patiko, susipažinau su ASU veikla ir sužinojau, kokie yra  fakultetai, kokias specialybes galima rinktis ir kodėl jos yra perspektyvios. Patiko komandiniai užsiėmimai, išmokau, kaip pasitikėti savo komanda ir būti jos dalimi. Manau, kad laikas praėjo labai greitai gal dėl to, kad buvome puikiai užimti ir susidomėję lektorių paskaitomis.‘‘