Darbuotojų sąrašas

DalykasMokytojo kategorija, kvalifikacija, vardas, pavardėAuklėjamoji
klasė
Elektroninis paštas
Lietuvių kalbaMetodininkė, lietuvių kalbotyros magistrė
Asta Jakštienė
4ba.jakstiene@sviesioji.lt
Metodininkė
Dalia Pabarčienė
1dd.pabarciene@sviesioji.lt
Metodininkė
Audronė Praškevičienė
a.praskeviciene@sviesioji.lt
Ekspertė
Virginija Savickienė
v.savickiene@sviesioji.lt
Metodininkė
Zita Rosteikienė
4dz.rosteikiene@sviesioji.lt
Ekspertė, filologijos bakalauras Aldona Šliažaitėa.sliazaite@sviesioji.lt
MatematikaMetodininkė
Ina Zdanavičienė
1bi.zdanaviciene@sviesioji.lt
Metodininkė
Auksuolė Jerutienė
4c/4ea.jerutiene@sviesioji.lt
Vyr. mokytoja, informatikos inžinerijos magistras
Donata Kielienė
d.kieliene@sviesioji.lt
Metodininkė
Raminta Borodičienė
1a r.borodiciene@sviesioji.lt
Metodininkė
Asta Krasauskienė
a.krasauskiene@sviesioji.lt
Mokytoja
Monika Tenikaitytė
m.tenikaityte@sviesioji.lt
Vyr. mokytoja
Ada Vaicekauskienė
a.vaicekauskiene@sviesioji.lt
Anglų kalba Ekspertė
Daiva Petkevičiūtė
d.petkeviciute@sviesioji.lt
Ekspertė
Gitana Kaupienė
g.kaupiene@sviesioji.lt
Metodininkė
Giedrė Morkūnienė
g.morkuniene@sviesioji.lt
Metodininkė
Laima Janonienė
l.janoniene@sviesioji.lt
Mokytoja
Agnė Bačiauskienė
4aa.baciauskiene@sviesioji.lt
Metodininkė, anglų kalbos filologijos bakalauras
Jūratė Kaupienė
j.kaupienė@sviesioji.lt
Vokiečių, rusų kalbaMetodininkė
Danutė Šegždienė
3cd.segzdiene@sviesioji.lt
Vyr. mokytoja
Violeta Liutkienė
v.liutkiene@sviesioji.lt
IstorijaMetodininkas
Linas Mankus
l.mankus@sviesioji.lt
Metodininkas
Vidmantas Širka
v.sirka@sviesioji.lt
BiologijaMetodininkė
Birutė Petraitienė
3b b.petraitiene@sviesioji.lt
Metodininkė
Irena Ragožienė
1ci.ragoziene@sviesioji.lt
Informacinės technologijosMetodininkė, informatikos magistrė
Rasa Jėckienė
2a r.jeckiene@sviesioji.lt
Informacinės technologijos, fizika Vyr. mokytojas
Tomas Samalius
t.samalius@sviesioji.lt
ChemijaMetodininkė
Irma Krivickienė
3di.krivickiene@sviesioji.lt
Ekspertė
Daiva Ivaškevičienė
1ed.ivaskeviciene@sviesioji.lt
FizikaEkspertas
Renoldas Klimavičius
r.klimavicius@sviesioji.lt
Fizinis ugdymasMetodininkė
Stanislava Džiugelienė
s.dziugeliene@sviesioji.lt
Metodininkas, edukologijos magistras
Dainius Leikauskas
d.leikauskas@sviesioji.lt
Metodininkė
Gerda Čečkauskienė
g.ceckauskiene@sviesioji.lt
Dailė, technologijosMetodininkė
Jolanta Issa
2c j.adukauskiene@sviesioji.lt
MuzikaMetodininkė, edukologijos magistras
Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė
s.morkuniene@sviesioji.lt
Žmogaus sauga Socialinė pedagogė metodininkė,
edukologijos magistrė
Vilma Sakalauskienė
v.sakalauskiene@sviesioji.lt
GeografijaMetodininkas
Tomas Bičiūnas
3at.biciunas@sviesioji.lt
Geografija, Neformaliojo vaikų švietimo organizatoriusMokytoja
Danguolė Chochlovienė
2dd.chochloviene@sviesioji.lt
EkonomikaMetodininkė
Lilė Žukauskienė
l.zukauskiene@sviesioji.lt
TikybaMetodininkė, edukologijos magistrė
Sandra Palubeckė
s.palubecke@sviesioji.lt
Etika, rusų kalbaMetodininkė, edukologijos magistrė
Elona Rimdeikienė
e.rimdeikiene@sviesioji.lt
Šokis, aerobikaMetodininkė
Daiva Naujokienė
2bd.naujokiene@sviesioji.lt
PsichologijaPsichologijos magistrė
Rita Bagdonaitė
r.bagdonaite@sviesioji.lt
Neformaliojo vaikų švietimo būrelio vadovasBūrelio vadovas
Liudvikas Lapienis
l.lapienis@sviesioji.lt