Metodinė veikla

Metodinės veiklos nuostatai

Metodinės veiklos kuratorė – Asta Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Metodinės tarybos sudėtis:

1. Laima Janonienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė ir metodinės tarybos pirmininkė;

2. Raminta Borodičienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

3. Norvilė Virmauskė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

4. Dalia Pabarčienė– lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

5. Ada Vaicekauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, narė;

6. Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė – menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė.

Veikla

Integruota anglų kalbos pamoka

Spalio mėnesį, artėjant gimnazijos jubiliejui, 3a ir 3 e klasių grupėse vyko integruota anglų kalbos pamoka „XVII a. gimnazijos auklėtiniai: neįtikėtini žmonių ir knygų likimai.“ Anglų kalbos mokytojoms Agnei ir Giedrei talkino  bibliotekininkė Judita Kišonaitė. Mokiniai sužinojo apie XVII a. pirmuosius mūsų gimnazijos auklėtinius, jų neįtikėtinus likimus ir nuveiktus darbus, kurie buvo įvertinti visame pasaulyje. Vėliau, lavindami kalbinius įgūdžius, 3e grupės mokiniai angliškai dalijosi įspūdžiais apie išgirstus faktus ir diskutavo, o 3a grupės mokiniai rašė santrauką.

2022-05-04. Integruota atvira pamoka „Fizinė ir emocinė gerovė / judesys ir garsas“

Gimnazijos mokytojos Gerda Čečkauskienė (fizinis ugdymas) bei Sigita Aukštiejūtė Morkūnienė (muzika) vedė integruotą atvirą pamoką „Fizinė ir emocinė gerovė / judesys ir garsas“. Grupė 2 b bei 2 e klasės mokinių kartu atrado judesio ir garso sąsajų sporte bei muzikoje, klausėsi pirminio, žmoguje skambančio, ritmo, „girdėjo“ savo kūną judesyje, lavino ritminius pojūčius, kūrė kūno perkusijos bei teatralizuotas ritmines kompozicijas, improvizavo akmenukais. O, svarbiausia, kartu ieškojo bendro darnaus skambesio per judesį ir garsą. Juk „kiekviena širdis turi savo skambesį“. Mokytojų – seserų tandemas. Gerda ir Sigita.

2017-11-26. Parodoje „Mokykla 2017“ skaitytas pranešimas „Iššūkius kuriantis ugdymo turinys Kėdainių šviesiosios gimnazijos ASU ir VGTU klasėse; gimnazija dalijosi gerąją patirtimi, kokios sisteminės inovacijos lemia ugdymo turinio šiuolaikiškumą kaip Geros mokyklos koncepcijos nuostatos įgyja praktinę raišką.

2017-09-29. Tyrėjų naktis pakvietė gimnazijos bendruomenę į naujausių ir įdomiausių mokslinių faktų pristatymą, įdomiuosius chemijos eksperimentus, kiaušinio gelbėjimo varžytuves, improvizacijos su tirpalais ir dar daugiau kaip 20 renginių.

2017-06-06. Akimirkos iš metodinio renginio „Idėjų mugė”.

2017-05-16. Įvyko pirmoji metodinės tarybos ir savivaldų apskritojo stalo diskusija apie tai, kokia turi būti gera pamoka. Išsakyta daug gerų minčių, lieka jas įgyvendinti.

http://sviesioji.lt/attachments/Image/Nuotraukos%20psl/metodine_taryba/taryba5.JPG

2016-11-25. Respublikinėje švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2016” gimnazijos chemijos mokytojų Daivos Ivaškevičienės, Irmos Krivickienės ir mokinių mokslinės draugijos narių komanda šalies mokytojus ir mokinius kvietė į „Atradimų laboratoriją“ susipažinti su chromatografu ir atlikti tyrimą „Ką slepia oranžinė morkos spalva?”. Mėgstantys eksperimentuoti ir tyrinėti mokiniai ieškojo atsakymų į klausimus: „Ką slepia oranžinė morkos spalva?“, „Ar medžiagos vienodai tirpsta skirtinguose tirpikliuose?“, „Kodėl į morkų sultis reikėtų įpilti šlakelį aliejaus?“, „Kuo filtro popierius panašus į greitkelį?“

2015-03-21. Metodinė taryba organizavo susitikimą su J. Paukštelio ir „Ryto“ pagrindinių mokyklų dalykų mokytojais dėl neformaliojo ugdymo skyriaus ugdymo turinio formavimo.

2015-04-29. Gimnazijos metodinė taryba lankėsi Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. Susitikimas vyko pozityvioje ir geranoriškoje aplinkoje. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja G. Kruopienė pristatė gimnaziją, mokytojų komanda dalinosi gerąja patirtimi apie gabių mokinių ugdymą. Vizito metu numatytos gimnazijų metodinių tarybų bendradarbiavimo kryptys.

2014-12-04.Konferencija „Gabių vaikų ugdymas  šiuolaikinėje mokykloje“ 

Ar tikrai gabiu vaiku gimstama, ar gabumai – išugdomas dalykas? Kaip pedagogai turėtų dirbti, kad galėtų atskleisti mokinio talentus ir gebėjimus? Ar šiuolaikinių Lietuvos ugdymo įstaigų darbas nukreiptas į mokinių gebėjimų atskleidimą, o gal greičiau tik į paviršutinį mokymąsi atkartojant žinias? Šie ir kiti klausimai buvo aptarti respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Gabių vaikų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“, vykusioje Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Plenarinio posėdžio metu pranešimus skaitė Lietuvos nacionalinės vertinimo agentūros direktorius Gražvydas Kazakevičius, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Petrėtienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja Albina Viliminienė. Sulaikėme svečių iš Pasvalio P. Vileišio gimnazijos, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Kražių gimnazijos, Vilniaus Gabijos gimnazijos, Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto mokyklos, Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos. Svečiai konferencijos metu kartu su mūsų pedagogais noriai dalijosi gabių vaikų ugdymo patirtimi.

2013 m. lapkričio 21 d. gimnazijos metodinė taryba svečiavosi Kelmės rajono Kražių gimnazijoje, kuri, kaip ir mūsų gimnazija, yra viena seniausių Lietuvos mokyklų. Vizito tikslas pasidalinti gerąja patirtimi, kaip organizuoti metodinę veiklą, orientuotą į gabių vaikų ugdymą. Susitikimo metu aptarėme darbo su gabiais vaikais specifiką, ugdymo metodus, kylančias problemas ir būdus joms įveikti. Klausėmės pranešimų, aptarėme mokinių kūrybinius darbus. Po vizito gimnazijoje  lankėmės Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, dalyvavome edukacinėje programoje apie Žemaitijos etninį paveldą. Su Kražių kolegomis susitarėme bendradarbiauti – rengti bendrus projektus, dalytis idėjomis ir patirtimi. 

2013 spalio 30 dieną. Metodinių darbų paroda „Mokytojas – mokytojui”

Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenėje ypač skatinama lyderystė, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Ieškoma naujų ugdymo kokybės gerinimo galimybių, naujų dalijimosi gerąja patirtimi formų. Todėl gimnazijos metodinė taryba inicijavo mokytojų parengtų metodinių darbų parodą. Net 21 mokytojas panoro parodyti savo parengtas metodines priemones, kurias jie naudoja  kasdieniame darbe. Tai ne tik įvairiausi  lankstinukai, renginių scenarijai, pamokų planai, autentiškų  straipsniai, užduočių aplankai, projektai ir autoriniai mokomieji DVD, CD, sukurtos virtualios erdvės. Džiaugėmės mūsų mokytojų Dalios Pabarčienės, Virginijos Savickienės, Zitos Rosteikienės išleistomis pratybomis. Buvo įdomu analizuoti mokytojų Astos Jakštienės ir Virginijos Savickienės integruotų pamokų aprašymus, chemijos mokytojos Daivos Ivaškevičienės sukurtą interneto svetainę. Geografijos mokytojas Tomas Bičiūnas pasidalino įdomesniais mokymo(si) turinio perteikimo būdais ir priemonėmis. Be to, mokytojo pavyzdinė pamoka yra skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinyje „Sėkmės istorija: mokymas mokytis”.  Informacinių technologijų mokytojas Tomas Samalius pristatė naują kompiuterinę programą, atskleidė jos panaudojimo ir valdymo galimybes. Muzikos mokytoja Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė pristatė emocinio intelekto ugdymo užduočių muzikos pamokose aplanką, anglų kalbos mokytoja Daiva Petkevičiūtė debatams reikalingą medžiagą. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė padėkojo už nuoširdų dalijimąsi gerąja patirtimi, pasidžiaugė, kad mokytojai dirba labai inovatyviai, kūrybiškai, siekia sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo, ieško naujų, aktyvių ir įdomių veiklų. Gimnazijos mokytojų metodinių darbų paroda ir jų pristatymas – bendradarbiavimo forma, kurią rinksimės ir ateityje.

2013 gegužės 9 d. gimnazijoje svečiavosi Vilniaus rajono Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos užsienio kalbų mokytojai. Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė D. Petkevičiūtė ir rusų kalbos mokytoja V. Balandienė svečius pakvietė į atviras pamokas, mokytojos metodininkės D. Šegždienė, R. Judickienė, G. Morkūnienė, ekspertė D. Petkevičiūtė, pavaduotoja ugdymui V. Sakalauskienė dalijosi patirtimi  seminaro metu. Mokytojos iš Grigiškių gimnazijos teigė, kad tokie metodinių grupių patirties sklaidos renginiai yra naudingi. Svečiai taip pat susipažino su gimnazijos ir miesto istorija. 

2013 m. sausio 9 d. gimnazijoje lankėsi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytojų delegacija, kuri su Šviesiosios gimnazijos metodine taryba aptarė abiejų gimnazijų gabių vaikų ugdymo patirtį, pasidalino sukaupta metodine medžiaga. 

Skip to content