Ateities inžinerija

Ateities inžinerijos” programa vykdoma Kėdainių šviesiosios gimnazijos naudojant lėšas, gautas sudarius Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. VP-981 su Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Programai įgyvendinti skirta suma: 5375,0 Eur. 

Vieta: Kėdainių šviesioji gimnazija ir Vilniaus Tech (VGTU).

Anotacija: Galimybių sudarymas mokiniams plėtoti STEAM kompetencijas, atskleisti savo kūrybiškumą, sprendžiant inžinerines problemas, ugdyti(s) gebėjimą taikyti mokslo ir technologijų žinias, kuriant, projektuojant ir įgyvendinant inžinerinius gaminius, sistemas, procesus ir sprendžiant švaresnės gamybos, išteklių optimizavimo, ekologinio projektavimo problemas. „Ateities inžinerijos“ programa skirta norintiems išmokti efektyvių šiuolaikinių technologijų pagalba sukurti savo sumanytą išmanų įtaisą, detalę ar programėlę, parengti verslo planą, ištirti savo gyvenamąją aplinką ir parengti siūlymus jos gerinimui. Programa bus įgyvendinama kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ (AI) platforma, kuri nuotoliniu būdu suteiks reikalingą metodinę medžiagą, IT įrankius ir konsultacijas, atlikti praktines užduotis kūrybinėse dirbtuvėse gimnazijoje arba VGTU laboratorijose.

Veikla

2022 metai

Rugpjūtis

Respublikiniame švietimo forume „𝑴𝒐𝒌𝒚𝒌𝒍𝒂 š𝒊𝒂𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏: 𝒌𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒏𝒌 𝒆𝒊𝒏𝒂𝒎𝒆?“ Kėdainių šviesiosios gimnazijos stenduose buvo pristatyti AI projektai.

Birželis

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje vyko tradicinė Garbės diena: buvo apdovanoti patys gabiausi, stropiausi, aktyviausi ir stipriausi 9–12 klasių mokiniai – Kėdainių rajono bei respublikos įvairių konkursų prizininkai.

Projekto „Filmų kūrimas mobiliuoju įrenginiu“ dalyviai
Projekto „Filmų kūrimas mobiliuoju įrenginiu“ dalyviai
Rokas Leikauskas parengė ir apgynė projektą „Dirbtinio intelekto taikymas atpažįstant dėvimą kaukę“
Rokas Leikauskas parengė ir apgynė projektą „Dirbtinio intelekto taikymas atpažįstant dėvimą kaukę“
Projekto „Griuvimo prevencijos prietaisas „PS“ dalyvės

Kovas

2021 metai

Gruodis

Šaltą gruodžio 1-osios popietę Šviesiojoje gimnazijoje vyko metodinė diena „Idėjų mugė“. Išklausėme dvylika pranešimų. Rasa Jėckienė pristatė 5-ojo sezono „Ateities inžinerijos“ veiklas bei apžvelgė, kas yra nuveikta 2021 metais.
Pristatymo skaidres galite rasti čia… 

Spalis

Europos jaunimo forume EYE’2021, vykusiame 2021 m. spalio 8-9 d. Strasbūre, dalyvavo mūsų mokinė Agnė Virkutytė.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

https://ateitin.vilniustech.lt/mod/forum/discuss.php?d=119

Kovo mėnuo

2020 m. gruodžio mėn.
Programos „Ateities inžinerija“ tikslai ir uždaviniai įgyvendinti, nes mokiniams buvo sudarytos galimybės plėtoti STEAM kompetencijas, stiprinti komandinio darbo įgūdžius, atskleisti savo kūrybiškumą, sprendžiant inžinerines problemas, ugdyti(s) gebėjimą taikyti mokslo ir technologijų žinias, kuriant, projektuojant ir įgyvendinant inžinerinius gaminius, sistemas, procesus ir sprendžiant švaresnės gamybos, išteklių optimizavimo, ekologinio projektavimo problemas. Programa buvo įgyvendinama kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ (AI) platforma, kuri suteikė reikalingą metodinę medžiagą, IT įrankius ir konsultacijas. Mokiniai inžinerinius gebėjimus ugdėsi kūrybinėse dirbtuvėse. Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino kūrybinės dirbtuvės ir konsultacijos vyko nuotoliniu būdu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ (AI) platformos dėstytojais konsultantais. Prieš paskelbiant karantiną buvo suformuotos projektų rengimo komandos. Mokytojai mokė ir konsultavo moksleivius, kartu generavo projektinių darbų idėjas pagal pasirinktas temas, rengė veiklos planus. Mokinių komandos su mokytojais ir VGTU konsultantais studijavo AI platformos medžiagą (http://ateitin.vgtu.lt/), stebėjo vyresnių klasių moksleivių projektinių darbų pristatymus, mokėsi, kaip reikia rengti projektinių darbų aprašus ir juos pristatyti, lavino projektavimo, montavimo, planavimo, programavimo bei konstravimo, praktinės techninės kūrybos įgūdžius, ugdėsi aplinkos puoselėjimo vertybines nuostatas, kurios įvairiomis formomis gali reikštis prasmingoje Žemės išsaugojimo ateities kartoms veikloje.

Visą informaciją apie „Ateities inžinerijos“ projektą galima rasti čia

2020 m. lapkričio mėn. 

2020 m. spalio mėn. 

Spalio 27-28 d. nuotoliniu būdu vyko kūrybinės dirbtuvės. Tobulinome Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių STEAM kompetencijas. Suteikėme jiems statistikos, matematinio modeliavimo, integruotų inžinerijos procesų, inovacijų ir modernių gamybos technologijų žinių, formuojančių suvokimą apie inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime. ‎‎ Lavinome projektavimo, montavimo, planavimo, programavimo bei konstravimo, praktinius techninės kūrybos, darbo komandoje įgūdžius, ugdėme analitinius gebėjimus. Kūrybinio darbo metu mokiniai įsitikino, kad reikia puoselėti savo aplinką ir rūpintis Žemės išsaugojimu ateities kartoms.

Daugiau informacijos apie vykusias veiklas

2020 m. vasario mėn.

2020-02-27 „Ateities inžinerijos“ žiemos sesija

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai vykdo 7 projektus: „Android mobiliųjų įrenginių programavimas“, „Investavimas Luminor Trade aplinkoje“, „Verslo plano rengimas Canvas metodu“, „Filmo kūrimas mobiliuoju įrenginiu“, „Žalioji energetika“, „Išmanusis šiltnamis“ ir „Dizaino technologijos ir inovacijos“. Šiuos projektinius darbus mokiniams padeda atlikti chemijos mokytojos Daiva Ivaškevičienė ir Irma Krivickienė, biologijos – Birutė Petraitienė ir Irena Ragožienė, dailės – Jolanta Issa, ekonomikos ir verslo – Lilė Žukauskienė bei informacinių technologijų mokytoja, „Ateities inžinerijos“ koordinatorė Rasa Jėckienė.

Projektinių darbų komandos šį sykį aptarė savo darbų eigą bei pasiektus rezultatus, kartu su kolegomis iš kitų komandų ir AI konsultantais aiškinosi, kaip spręsti iškilusias problemas.

Sesijos veiklos buvo organizuojamos pagal atskiras tematikas VGTU Centriniuose, Mechanikos ir Senamiesčio rūmuose.

Akimirkos iš renginio

2019-09-13  Kėdainių šviesioji gimnazija pasirašo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu

„Ateities inžinerijos“ (trumpinys AI) platforma – VGTU priklausančių techninių, informacinių, organizacinių išteklių ir ugdymo veiklos procedūrų visuma, veikianti nuotolinių mokymų MOODLE virtualios aplinkos pagrindu, skirta suteikti Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms nuotolinę prieigą prie aktualaus šiuolaikinių inžinerijos technologijų turinio, metodikos, informacinių technologijų įrankių, konsultacijų ir kitų informacinių, metodinių bei organizacinių išteklių. Jie reikalingi mokinių savarankiškiems projektiniams darbams ir nuolatiniam neformaliajam jų švietimui, taip pat mokytojų kvalifikacijai tobulinti šiuolaikinės inžinerijos, technologijų, tiksliųjų ir gamtos mokslų, kūrybingumo bei verslumo srityje. AI platformos interneto svetainės adresas: http://ateitin.vgtu.lt.

Skip to content