Ateities inžinerija

Veikla

2020-09-25 NVŠ „Ateities inžinerija“

Universitetinės klasės mokiniai susipažino su VGTU „Ateities inžinerijos“ platforma. Stebėjo projektinių darbų pristatymus: Android, Žalioji energetika, Išmanusis šiltnamis. Ateities inžinerijos platformos pristatymas.

2020-02-27 „Ateities inžinerijos“ žiemos sesija

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai vykdo 7 projektus: „Android mobiliųjų įrenginių programavimas“, „Investavimas Luminor Trade aplinkoje“, „Verslo plano rengimas Canvas metodu“, „Filmo kūrimas mobiliuoju įrenginiu“, „Žalioji energetika“, „Išmanusis šiltnamis“ ir „Dizaino technologijos ir inovacijos“. Šiuos projektinius darbus mokiniams padeda atlikti chemijos mokytojos Daiva Ivaškevičienė ir Irma Krivickienė, biologijos – Birutė Petraitienė ir Irena Ragožienė, dailės – Jolanta Issa, ekonomikos ir verslo – Lilė Žukauskienė bei informacinių technologijų mokytoja, „Ateities inžinerijos“ koordinatorė Rasa Jėckienė.

Projektinių darbų komandos šį sykį aptarė savo darbų eigą bei pasiektus rezultatus, kartu su kolegomis iš kitų komandų ir AI konsultantais aiškinosi, kaip spręsti iškilusias problemas.

Sesijos veiklos buvo organizuojamos pagal atskiras tematikas VGTU Centriniuose, Mechanikos ir Senamiesčio rūmuose.

Akimirkos iš renginio

2019-09-13  Kėdainių šviesioji gimnazija pasirašo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu

„Ateities inžinerijos“ (trumpinys AI) platforma – VGTU priklausančių techninių, informacinių, organizacinių išteklių ir ugdymo veiklos procedūrų visuma, veikianti nuotolinių mokymų MOODLE virtualios aplinkos pagrindu, skirta suteikti Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms nuotolinę prieigą prie aktualaus šiuolaikinių inžinerijos technologijų turinio, metodikos, informacinių technologijų įrankių, konsultacijų ir kitų informacinių, metodinių bei organizacinių išteklių. Jie reikalingi mokinių savarankiškiems projektiniams darbams ir nuolatiniam neformaliajam jų švietimui, taip pat mokytojų kvalifikacijai tobulinti šiuolaikinės inžinerijos, technologijų, tiksliųjų ir gamtos mokslų, kūrybingumo bei verslumo srityje. AI platformos interneto svetainės adresas: http://ateitin.vgtu.lt.