UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui

Naujienos

Kėdainių šviesiosios gimnazijos UTA komanda

Grupės vadovė:

Violeta Liutkienė, direktorė.

Grupės nariai:

Vilma Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Birutė Petraitienė, biologijos mokytoja;

Aldona Šliažaitė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ina Zdanavičienė, matematikos mokytoja;

Daiva Petkevičiūtė, anglų kalbos mokytoja;

Dainius Leikauskas, kūno kultūros mokytojas;

Lilė Žukauskienė, ekonomikos mokytoja;

Daiva Naujokienė, šokio mokytoja.

Skip to content